Datu automatizācija sniegs aizvien vairāk priekšrocību

Datu automatizācija sniegs aizvien vairāk priekšrocību

Latvija šajā ziņā sevi pozicionē ne tikai kā procesu un datu automatizācijas sniegto priekšrocību izmantotāja, bet arī kā radītāja. To apliecina fakts, ka  Latvijā bāzēts uzņēmums „Runaway” savu ikdienu darbu ar datiem atvieglojis ar programmatūras robota ieviešanu.

Robots jeb virtuālais asistents pamatā veic datu automatizāciju, kas ietver datu ievadi un apstrādi, datu pārcelšanu uz vajadzīgo dokumenta veidu vai datu bāzi. Uzņēmuma „Runway” ieviestā automatizācija neaprobežosies vien ar datu automatizāciju. Viens no galvenajiem mērķiem, ieviešot programmatūras robotu, ir arī nodrošināt dažādu procesu automatizāciju, kas automatizētu datu ievades procesu gramatvedībā, back-office un klientu apkalpošanā.

Runway Grupas valdes priekšsēdētājs Uldis Priedītis uzsver, ka programmatūras datu automatizēšana ir devusi vairākas vērā ņemamas priekšrocības uzņēmuma darbības uzlabošanā.

Būtiskākās priekšrocības datu automatizēšanas rezultātā var minēt darba ražīguma palielināšanos, laika resursu ietaupījumu, efektivitātes palielināšanos un, protams, veiksmīgas automatizācijas ieviešanas rezultātā neizpaliks arī uzņēmuma apgrozījuma pieaugums, kas var palielināties pat par 30%

Varētu šķist, ka gan datu, gan procesu automatizācijas rezultātā liels skaits strādājošo zaudēs savu darba vietu. Tā ir, bet arī automatizācijas procesa nodrošināšanai ir nepieciešamas darba rokas. Piemēram, būs nepieciešami operatori, kas veiks automatizācijas uzraudzīšanu un kontrolēs robotu darbību. Tāpat uzņēmumiem būs iespēja nodrošināt darbinieku karjeras izaugsmi, kad, darbiniekam ceļot savu kvalifikāciju, varēs mainīt savu speciālizāciju uzņēmumā.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!