Klāt GDPR ieviešanas diena

Klāt GDPR ieviešanas diena

Regulas ieviešanas mērķis ir izlīdzināt personas datu apstrādes atšķirības Eiropas Savienībā. Tās ietvaros ES pilsoņi varēs labāk kontrolēt savus personas datus - tiks nodrošināta vieglāka piekļuve tiem. Arī informācija personas datu nozagšanas gadījumā tiks ātrāk nogādāta līdz attiecīgajam pilsonim. Regula nodrošinās personas tiesības dzēst savus datus, kā arī uzzināt to  izmantošanas iemeslus. Lai datu apstrāde būtu leģitīma, ir jābūt arī likumīgam tiesiskajam pamatojumam. Tas nozīmē, ka regula aizliedz bezmērķīgu datu apstrādi un izmantošanu.

Lai varētu veiksmīgi ievērot visus GDPR principus, nepieciešams iziet vairākus soļus.  Kā viens no tiem - apzināt uzņēmumā esošos datus un to izmantošanas pamatojumu. Nākamais solis ir veikt datu auditu, ar kura palīdzību tiek apzināti uzņēmumā esošie personas dati un izmantošanas un apstrādes mērķi. Jāatceras arī, ka regulas principi attiecas ne vien uz datiem, kas atrodas elektroniskajā informācijas sistēmā, bet arī uz videonovērošanas un audio ierakstiem, darbinieku un klientu lietām, uzskaites žurnāliem, kā arī fotogrāfijām.

Uzņēmums Microsoft attiecībā uz GDPR ir nodrošinājis mākoņpakalpojumus – Office 365, Dynamics 365, Microsoft Azure un citus. Piemēram, Microsoft Azure informācijas aizsardzība nodrošina dokumentu izsekojamību un atsaukšanas iespējas, tādējādi kontrolējot datu plūsmu gadījumā, ja personas dati ir nozagti.

Papildus Microsoft Azure dod iespēju datus klasificēt un nodrošināt piekļuvi tikai tām personām, kuras strādā ar šiem datiem. Visi minētie mākoņpakalpojumi ir piemēroti regulas prasībām, tādējādi var palīdzēt izpildīt tās prasības.

Svarīgi arī atgādināt, ka sods par regulas neievērošanu būs ļoti bargs. Tas var sasniegt līdz pat 20 miljoniem eiro vai 4% no uzņēmuma apgrozījuma. Ja uzņēmums ir starptautisks, tad sods attiecas uz visas grupas kopējo apgrozījumu.  

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!