Latvijas augstskolā iespēja studēt lielo datu analīzi

Latvijas augstskolā iespēja studēt lielo datu analīzi

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” iespēju iegūt plašākas akadēmiskas un teorētiskas zināšanas par tehnoloģijām piedāvā apgūt jau vairāk nekā 15 gadus. Augstskola bakalaura līmeņa studentiem dod iespēju apgūt studiju programmu “Biznesa vadība digitālā vidē”. Pēc augstskolas “RISEBA” sniegtās informācijas - šīs programmas pamatmērķis ir sagatavot nākamos nozares speciālistus, kuri vēlāk veiksmīgi darbojas uzņēmējdarbības nozarē vai arī ir zinoši speciālisti kādā no informācijas tehnoloģiju jomām. Nu šai bakalaura studiju programmai tiek piedāvāts turpinājums. Maģistra līmenī ir iespēja turpināt papildināt zināšanas IKT nozarē un apgūt konkrētu IKT jomu - lielo datu (Big Data) analīzi.

Maģistra studiju programma “Lielo datu analīze” dod iespēju iegūt izglītību jaunā un aizvien aktuālākā IKT jomā – “Lietu internetā” (Internet of Things).

Sekmīgi pabeidzot studijas šajā programmā, jaunie speciālisti pārzinās lielo datu ieguves, vadības un analīzes modeļus, lai, piemēram, elektroniskās vides savāktos datus varētu izmantot tautsaimniecības nozaru attīstībai.

Programmas direktore Ina Gudele, runājot par studiju programmas “Lielo datu analīze” nepieciešamību, uzsver, ka pieprasījums pēc speciālistiem lielo datu analīzē ir vairākās nozarēs. Piemēram, banku, telekomunikāciju, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, elektronikas, e-komercijas, valsts un pašvaldību iestādēs, un visur citur, kur tiek uzkrāti liela apjoma dati (tādi kā transakcijas, darbības elektroniskajā vidē u.c.), kurus vēlāk arī nepieciešams apstrādāt un analizēt.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!