Būs pieejama plašāka statistika par nozarēm Latvijā

Būs pieejama plašāka statistika par nozarēm Latvijā

Saeimas pieņemtie grozījumi ļaus CSP veidot, kā arī uzlabot statistiku par dažādām Latvijas nozarēm. Ievērojami statistikas uzlabojumi sagaidāmi, piemēram, dažādos griezumos par iedzīvotāju skaitu, ietverot jaunus un uzlabotus datus par iedzīvotāju skaitu Latvijas ciemos un iedzīvotāju plūsmām Latvijas teritorijā.

Plašākus statistikas datus plānots iegūt arī tūrisma nozarē. Piemēram, par tūristu skaitu, kas uzturējušies nereģistrētās naktsmītnēs. Tāpat papildu dati no elektronisko sakaru uzņēmumiem ļautu iegūt plašāku informāciju par tūristu plūsmām Latvijā, kā arī to, kā tūrisma nozare ietekmē citus rādītājus, piemēram, iekšzemes kopproduktu un Latvijas ekonomiku kopumā.

Jāpiebilst, ka Latvijas kaimiņi šādu statistikas datu iegūšanā ir krietnu soli priekšā. Igaunijā oficiālas statistikas veidošanai jau 10 gadus tiek izmantoti mobilo sakaru operatoru sniegtie dati.

Arī Igaunijā šie dati tiek izmantoti vairāk tūrisma nozares un iedzīvotāju migrācijas novērošanai un analīzei. Kas attiecas uz tūrisma nozari, galvenie ieguvumi no mobilo sakaru operatoru sniegtajiem datiem tieši Igaunijas gadījumā tiek minēts, piemēram, daudz ātrāka un lētāka datu ieguve, kā arī 200 reižu lielāka izlase. Mobilie dati tiek veiksmīgi izmantoti arī iedzīvotāju migrācijas statistikā, īpaši iekšējā migrācijā, kā arī administratīvo teritoriju iedzīvotāju skaita fiksēšanā.

Jānorāda gan, ka Latvijā gluži sveša mobilo sakaru operatoru sniegto datu izmantošana statistikā nav. Latvijas Universitāte, balstoties uz šiem datiem, veikusi ekonomiskās attīstības indeksa pētījumu Latvijā.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!