Latvijas uzņēmums izstrādā algoritmos balstītu identifikācijas risinājumu

Latvijas uzņēmums izstrādā algoritmos balstītu identifikācijas risinājumu

Lai gan ir 21. gadsimts un laiks, kad tehnoloģijas attīstās vēja ātrumā, ne visiem uzņēmumiem ir vajadzīgo zināšanu, kā digitālāku un viedāko padarīt arī savu ikdienu. Piemēram, klientu identificēšanas process daudzviet vēl norisinās manuāli, prasot gan papildus laiku, gan citus resursus. Taču Latvijā bāzēts uzņēmums zina, kā šo procesu krietni paātrināt, radot algoritmos balstītu datorredzes risinājumu klientu identificēšanai.  

Kompānija Zippy Vision ir uzņēmums, kas ir izstrādājis un piedāvā automātiskās identifikācijas pārbaudes risinājumu Zippy ID. Šī rīka darbība balstīta algoritmos un datorredzē. Tās ir galvenās risinājuma veiksmīgai darbībai nepieciešamās sastāvdaļas, kas palīdz pilnībā automatizēt klientu verifikācijas procesu – norādījis kompānijas līdzdibinātājs Kristaps Kuļikovskis.

Viena no galvenajām kvalitātēm, kas atšķir šo identifikācijas risinājumu no, piemēram, manuāliem klientu verifikācijas rīkiem, ir ātrums. Zippy ID klientu spēj identificēt pusminūtes laikā.

Risinājums vispirms nolasa klienta sejas biometrijas datus un tad analizē 160 noteiktus sejas punktus.

Šī analīze nepieciešama sejas pašbildes un personas apliecinoša dokumenta salīdzināšanai. Savukārt mašīnredzes algoritmi pārbauda, vai personas dokumenti nav viltoti.

Salīdzinājumam manuālie un pusautomātiskie risinājumi šādu darbu spējīgi paveikt dienas laikā vai pat ilgāk. Klienta identitātes noteikšanai nepieciešamais laiks, izmantojot Zippy ID, lielākoties tiek ietaupīts tajā, ka klientam nav nepieciešams aizpildīt reģistrācijas formu, nav jāielādē  pašbilde un personas apliecinoša dokumenta attēli, kas apliecina identitāti, kā arī nav jāgaida, kamēr kāds manuāli šos attēlus pārbaudīs un salīdzinās.

Runājot par šādu risinājumu nepieciešamību uzņēmumu ikdienā, K. Kuļikovskis uzsvēra, ka mūsdienās tie kļuvuši aktuālāki, jo pieaugusi vajadzība pēc klienta identitātes noteikšanas, kā arī datori kļuvuši jaudīgāki, lai spētu šādi identificēt cilvēku.        

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!