Datu drošība ir aktuāla arī pašvaldību mājaslapās

Datu drošība ir aktuāla arī pašvaldību mājaslapās

Laikā, kad dati kļūst par aizvien vērtīgāku resursu, arvien lielākas pūles un līdzekļu jāvelta tam, lai tie būtu drošībā un nenonāktu kiberuzbrucēju nagos. Šāda problēma ir aktuāla ne vien jebkuram uzņēmumam, kura īpašumā ir kāda veida dati, bet arī pašvaldībām. Lai veicinātu datu drošību pašvaldību mājaslapās, vairākas institūcijas uzsākušas kopīgu projektu “Cik kiberdrošas ir Latvijas pašvaldības?”.  

Projektu kopīgiem spēkiem īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), Latvijas Pašvaldību savienība un finanšu audita un biznesa konsultāciju uzņēmums KPMG. Tā mērķis primāri ir novērtēt Latvijas pašvaldību mājaslapu un tajās esošo datu drošību, kā arī mazināt riskus iespējai, ka kiberuzbrucēji nodarīs kādu kaitējumu šīm mājaslapām.

“Cik kiberdrošas ir Latvijas pašvaldības?” īstenotāji noradīja, ka - 

kopumā 15 dažāda lieluma pašvaldībām tiks veikts mājaslapu novērtējums, kas ietvers gan dažādas kiberdrošības pārbaudes, gan arī tiks apzināts pašvaldības darbinieku zināšanu līmenis datu drošības jautājumos.

Projekta noslēgumā iesaistītās pašvaldības saņems visu informāciju par mājaslapā esošo datu drošības līmeni, iespējamajiem riskiem, kā arī ierosinājumus tam, ko un kā nepieciešams vēl uzlabot.

KPMG IT konsultāciju vadītājs Kaspars Iesalnieks uzsvēra, ka tieši pašvaldību mājaslapās uzglabātā vērienīgā datu apjoma dēļ tās kibernoziedzniekiem ir īpaši pievilcīga nozieguma vieta. Tieši tāpēc pašvaldībām būtu jākoncentrē uzmanība arī uz regulārām mājaslapu pārbaudēm, kiberdrošības līmeņa noteikšanu tajās, kā arī aizsardzības pasākumiem. Savukārt, VARAM valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Edmunds Beļskis norādīja, ka droša kibertelpa ir pamats tam, lai iedzīvotāji nepārtraukti varētu saņemt nepieciešamos pakalpojumus, kā arī tas ir nozīmīgs aspekts valsts kopējās drošības uzturēšanā.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!