Uzņēmumus aicina radīt inovācijas aizsardzības jomā

Uzņēmumus aicina radīt inovācijas aizsardzības jomā

Gudru, efektīvu un rūpīgi pārdomātu risinājumu izveide aizsardzības un drošības nodrošināšanā ir uzdevums, kam vieta darāmo darbu listē jārod ikvienai viedai valstij. Lai drošības un aizsardzības jomas arī Latvijā būtu augstā līmenī, Aizsardzības ministrija (AM) izsludinājusi pieteikšanos otrajam grantu projektu konkursam, kurā savu ideju un inovatīvu risinājumu nozarē var iesniegt ikviens ieinteresētais Latvijā reģistrēts uzņēmums.

Pēc AM sniegtās informācijas – konkursa mērķis ir paaugstināt aizsardzības un drošības jomā esošo Latvijas uzņēmumu konkurētspēju, eksportspēju un inovāciju radīšanas prasmes, kā arī sadarbību ar pētniecības institūcijām militāru produktu un tehnoloģiju izstrādē.

Iesniegtās idejas tiks vērtētas pēc vairākiem kritērijiem. Piemēram, produkta pielietojamības potenciāls aizsardzības un drošības jomā, uzņēmuma spējas attīstīt iesniegtā projekta ideju, produkta inovatīvums, tehnoloģiskā ietilpība, pētniecības organizāciju iesaiste, starptautiskā konkurētspēja. Izvērtējot minētos kritērijus un atbilstību noteiktam tehnoloģiju gatavības līmenim, Aizsardzības ministrija lems, kuriem no projektiem sniegt finansiālu atbalstu.

Viena projekta atbalsta apmērs sasniedz 50% no izmaksām.

Atsevišķos gadījumos līdzfinansējuma apmērs var sasniegt līdz pat 75% – atkarībā no tā, vai uzņēmums projekta attīstības gaitā sadarbojies ar pētniecības iestādēm.

Jāpiebilst, ka 2018. gadā norisinājās pirmais AM izsludinātais grantu projektu konkurss. Tajā līdzfinansējumu saņēma seši projekti. Kopējais AM atbalsts inovāciju izstrādei aizsardzības un drošības jomā pērn sasniedza 50 000 eiro. Savukārt šogad ministrija šim konkursam atvēlējusi 350 000 eiro, sniedzot prāvāku atbalstu lielākam skaitam projektu. Savu projektu konkursam var iesniegt līdz 16. septembrim.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!