Finanšu pakalpojumus varēs saņemt, arī neizejot no mājas

Finanšu pakalpojumus varēs saņemt, arī neizejot no mājas

Vakar, 3.jūlijā, Ministru kabinets (MK) izskatīja finanšu pakalpojumu sniedzēju – kredītiestāžu, finanšu un citu iestāžu jeb Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFNL) subjektu klienta neklātienes identifikācijas kārtību. Izskatīšanas rezultātā tika pieņemti noteikumi „Kārtība un apjoms, kādā NILLTFNL subjekti veic klienta neklātienes identifikāciju”, kas paredz neklātienes identifikācijas iespējas finanšu pakalpojumu saņēmējiem.

Pēc MK sniegtās informācijas –

viens no šo noteikumu pieņemšanas mērķiem ir likvidēt šķēršļus, kas līdz šim ierobežoja finanšu pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, izmantojot tehnoloģiskos risinājumus un veicot klienta identifikāciju attālināti.

Tāpat paredzams, ka neklātienes identifikācija padarīs finanšu pakalpojumu sniegšanu un saņemšanu ātrāku, kā arī, tā būs tikpat droša kā klātienes identifikācijas veikšana. Noteikumu pieņemšana arī atvieglos NILLTFNL subjektu darbību, kas savus pakalpojumus sniedz tieši digitālajā vidē un atrodas ģeogrāfiski tālu no klienta. Klienta klātienes identifikācijas process šādos gadījumos nereti ir ļoti apgrūtināts un laikietilpīgs.

Noteikumi paredz finanšu pakalpojumu sniedzējiem iespēju izvēlēties sev ērtāko un efektīvāko risinājumu klienta identifikācijas un personas identitātes pārbaudei, lai piekļūtu, piemēram, tiešsaistes pakalpojumiem. MK arī uzskaita visas iespējas, ar kuru palīdzību var veikt klienta neklātienes identifikāciju. Piemēram, videoidentifikācija, elektroniskā paraksta izmantošana, fiziskas personas identitātes apliecinošu datu iegūšana no kredītiestādes vai maksājumu iestādes. Tāpat par leģitīmu personas identitāti apstiprinošu līdzekli arī tiks uzskatīts personas pašportrets un dokumentu fotouzņēmuma izmantošana.

Jāpiebilst, ka arī šajā gadījumā pastāv alternatīvas finanšu pakalpojumu saņēmēja ērtībām. Ja klients nevēlas izmantot neklātienes identifikācijas iespēju, spēkā paliek arī klienta identifikācija klātienē.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!