Tehnoloģijas būtiski atvieglojušas nodokļu saistības

Tehnoloģijas būtiski atvieglojušas nodokļu saistības

Nodokļi ir joma, no kuras neizbēgt nekur, tāpēc var tikai priecāties, ka mūsdienās šāda veida saistības ar valsti iespējams nokārtot ātrā un ērtā veidā. Uzņēmums “PricewaterhouseCoopers” (PwC) kopā ar Pasaules Bankas Grupu izveidojuši pārskatu “Paying Taxes 2020”, kurā izklāstīts tas, ka tehnoloģiju izmantošana visā pasaulē krietni atvieglojusi darbu ar nodokļu saistību izpildi.

Ar pārskatu tuvāk iepazīstina PwC Latvija, norādot, ka valstu nodokļu administrācijas, kas ieviesušas tehnoloģiskus risinājumus, radījušas ievērojamas priekšrocības saviem klientiem. Piemēram, Brazīlijā un Vjetnamā tehnoloģijas veicinājušas nodokļu saistību izpildes laika samazināšanos teju par četrām reizēm jeb 23%, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu. Tikmēr tādās valstīs kā Kotdivuārā, Izraēla un Kirgizstāna tehnoloģijas palīdzējušas būtiski samazināt nodokļu maksājumu skaitu.

Būtiski, ka Eiropā ievērojamas pārmaiņas nodokļu saistību jomā, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, nav novērotas, taču tehnoloģiju ietekmi šeit nevar noliegt.

Zināms, ka nodokļu saistību izpilde Eiropā vidēji sasniedz 161 stundu, un veicama 10,9 maksājumos.

Šeit arī jāpiebilst, ka visi Eiropas rādītāji ir zemāki nekā vidēji pasaulē. Apskatot konkrētāk situāciju Latvijā, var secināt, ka šeit vidējais nodokļu saistību izpildes laiks aizņem 168,5 stundas. Šim rādītājam ir tendence samazināties, taču joprojām tas ir augstākais Baltijas valstīs un pārsniedz Eiropas vidējo. Salīdzinājumam Lietuvā nodokļu saistību izpilde vidēji ilgst 95, savukārt Igaunijā vien 50 stundas. Atšķirīgāka situācija ir nodokļu maksājumu skaita jomā. Starp Baltijas valstīm tieši Latvijā ir mazākais nodokļu maksājumu skaits – septiņi. Igaunijā – par vienu vairāk, turpretī Lietuvā iedzīvotāji veic desmit nodokļu maksājumus.

PwC Nodokļu atbilstības un grāmatvedības nodaļas vadītāja Ilze Palmbaha uzskata, ka, viņasprāt, lai Latvija uzlabotu nodokļu saistību izpildes laiku un tuvotos Lietuvas un Igaunijas rādītājiem, nepieciešams, lai Valsts ieņēmumu dienests (VID) turpinātu darbu pie Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) tālākas automatizācijas un veicinātu aktīvāku sadarbību starp VID un uzņēmējiem.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!