Inovācijas datu analītika

Inovācijas datu analītika

Big Data ir laikmets, kad uzņēmuma vieta tirgū lielākoties ir atkarīga no uzņēmēja prasmes rīkoties ar digitālajiem datiem. Digitālo datu veiksmīga izmantošana klientu piesaistē ir rīks, kas palīdz uzņēmumam būt soli priekšā saviem konkurentiem.

Big Data kļūst aizvien nepieciešamāki mūsdienīga uzņēmuma veiksmīgā darbībā. Tie ietver, piemēram, klientu uzvedības prognozes, produkta iespējamo patēriņu, iespēju sabalansēt uzņēmuma jaudu. No tā, cik prasmīgi uzņēmums savā labā izmantos digitālos datus, ir atkarīga uzņēmuma konkurētspēja.

Datu analīze jeb kā gūt maksimālu atdevi no rīcībā esošajiem datiem ir pamats uzņēmuma konkurētspējai

– tā savā prezentācijā uzsver Scandic Fusion vadītājs Kārlis Vītols. Šajā ziņā uzņēmumam jāsaskaras ar vairākiem izaicinājumiem. Piemēram, datu apjoma palielināšanās rezultātā jāmeklē risinājums, kā liela apjoma datus vislabāk sastrukturēt; grūtības apzināt konkrētu datu noderīgumu nākotnes kontekstā; Internet of Things datu pielietošana un citi risinājumi.

Mūsdienās digitālajiem datiem nav tikai peļņas un izmaksu analīzes funkcija. Digitālie dati dod iespēju analizēt lietas individuālā līmenī – individuālu klientu uzvedību, vajadzības, ļauj izveidot katra klienta vajadzībām raksturīgus piedāvājumus. Kā piemērs tam ir salīdzinoši jauns trends IT vidē, kas uzņēmumu vidē nav īpaši izplatīts - klientu personas datu aizstāšana ar unikālu ID. Lai uzņēmums varētu analizēt datus par klienta ieradumiem, klienta dati - vārds, uzvārds un personas kods - tiek aizstāti ar personalizētu ID, kas neļauj atpazīt konkrētu cilvēku. Šī metode ļauj saglabāt informāciju par klienta atrašanās vietu, dzimumu, darbavietu, ienākumiem, kredītvēsturi, gadījumā, ja klients vēlas izdzēst savu personas datu informāciju. Tas dod iespēju uzņēmumam apzināt klienta vajadzības, radīt dažādiem klientiem/ klientu grupām atbilstošus produkta risinājumus, kā arī veiksmīgāk konkurēt ar citiem uzņēmumiem.

18. oktobrī norisinājās BiSMART video konference „Datu analītika”. Tajā tika apzinātas aktuālākās tendences un izaicinājumi, kas saistās ar informācijas pareizu iegūšanu, uzglabāšanu, analizēšanu, kā arī pareizu tās izmantošanu Big Data laikmetā. Caur IT nozares ekspertu prezentācijām tika noskaidrotas veiksmīga uzņēmuma darbības pieejas laikā, kad konkurence un klientu piesaiste ir galvenais uzņēmuma attīstības virzītājspēks.

Visu konferences lektoru prezentācijas video formātā pieejamas BiSMART arhīvā

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!