Latvijas uzņēmēji visvairāk alkst iegūt zināšanas pārdošanā un mārketingā

Latvijas uzņēmēji visvairāk alkst iegūt zināšanas pārdošanā un mārketingā

Lai spētu savu uzņēmumu padarīt veiksmīgu, viedu un pacelt tuvāk saulītei, uzņēmējiem jāprot ne tikai labi parūpēties un attīstīt savu lolojumu, bet arī regulāri smelties jaunas zināšanas, kā kļūt konkurētspējīgākiem un pārdot vēl vairāk. Kā noskaidrots Swedbank un SKDS kopīgi veiktajā aptaujā – liela daļa uzņēmumu vadītāju Latvijā, neskatoties uz blīvo darba grafiku, atrod laiku arī jaunu zināšanu apguvei.

Swedbank kopā ar pētījumu kompāniju "SKDS" augustā un septembrī veica Latvijas uzņēmumu vadītāju aptauju. Apzinot kopumā 750 respondentu viedokli, noskaidrots, ka uzņēmēji ikdienas skrējienā spēj atrast laiku arī jaunu zināšanu ieguvei, kas lieti varētu noderēt biznesā. 36% aptaujāto uzņēmēju norādījuši, ka zināšanu iegūšanai nedēļā velta vienu līdz divas stundas. Turpretī 28% respondentu atzīmējuši, ka jaunas zināšanas smeļas aptuveni trīs līdz piecas stundas nedēļā. Tikmēr vien 5% uzņēmēju atzinuši, ka ikdienā nevelta laiku jaunu zināšanu apguvei.

Pētījumā atklāta arī būtiska sakarība, proti,

vairāk laika jaunu zināšanu apguvei velta tieši lielo uzņēmumu vadītāji, kuri nodarbina vairāk nekā 250 cilvēku lielu personālu.

Savukārt mazāk laika savas zināšanu krātuvītes papildināšanai velta mazo uzņēmumu vadītāji. Tas skaidrojams ar to, ka mazāku uzņēmumu vadītājiem, kuru pakļautībā ir līdz desmit strādājošo, biežāk jāpilda vairāki pienākumi un lomas vienlaicīgi.

Meklējot atbildi uz to, kādas tad zināšanas Latvijas uzņēmumu vadītāji visvairāk alkst iegūt, noskaidrots, ka trešā daļa jeb 33% uzņēmēju tieši caur pieredzes stāstiem labprāt uzzinātu ko jaunu mārketinga un pārdošanas jomās. Gandrīz tikpat jeb 31% respondentu atklājuši, ka vērtīgi būtu papildināt savas zināšanas biznesa un stratēģijas plānošanā. Vēl 27% uzņēmēju par aktuālām un noderīgām uzskata zināšanas tehnoloģiju un IT jomā.

Lai vai cik vērtīgas būtu attiecīgās nozares grāmatas vai e-resursi, viens no derīgākajiem jaunu zināšanu avotiem uzņēmējam tomēr ir pieredzes stāsti no citu uzņēmumu vadītājiem - dažkārt viens labs pieredzes stāsts var aizstāt desmitiem stundu ilgu mācīšanos.   

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!