Piektdaļai uzņēmēju lielākais izaicinājums biznesā ir inovāciju ieviešana

Piektdaļai uzņēmēju lielākais izaicinājums biznesā ir inovāciju ieviešana

Ik dienas uzņēmumiem nākas saskarties ar dažāda veida izaicinājumiem, kas vienlaikus ļauj gan augt un attīstīties, gan arī krietni pakutina uzņēmēju nervus. Swedbank sadarbībā ar pētījumu centru SKDS veikuši kārtējo uzņēmēju aptauju, šoreiz vēloties noskaidrot, kādi ir būtiskākie izaicinājumi, ar ko saskaras uzņēmumi Latvijā. Noskaidrots, ka joprojām par nopietnu izaicinājumu tiek uzskatīta gudra un pārdomāta tehnoloģiju un inovāciju ieviešana.

No pētījumā iegūtajiem datiem secināts, ka Latvijas uzņēmēju lielākais izaicinājums pērn likumsakarīgi bija apgrozījuma un peļņas palielināšana vai vismaz noturēšana. Šo par visnozīmīgāko izaicinājumu savā biznesā uzskata lielākā daļa aptaujas dalībnieku jeb 55% uzņēmēju. Starp nozīmīgākajiem izaicinājumiem iekļuvusi arī spēja noturēt vai palielināt produktu vai pakalpojumu pieprasījumu, uz ko norāda 39% uzņēmēju. Līdzīgs aptaujas dalībnieku skaits akcentē arī kvalificētu darbinieku piesaisti un noturēšanu.

Vienlaikus arī tehnoloģijas nav tikušas atstātas aizmirstībā, un to ieviešana uzņēmumā aizvien ir izaicinājumu pilna. Katrs piektais jeb 20% Latvijas uzņēmēju par vienu no būtiskākajiem izaicinājumiem pērn uzskata arī jaunu tehnoloģiju un inovāciju ieviešanu.

Jautāti par uzņēmuma izaugsmi šogad, aptaujas dalībnieki kopumā ir optimistiski noskaņoti un tikai 7% atzinuši, ka šogad uzņēmuma izaugsmi nekas nespēs sekmēt.

Vienlaikus uzņēmumu izaugsme šogad visbiežāk tiek saistīta ar jaunu klientu piesaisti.

Tikmēr vairāk nekā trešā daļa aptaujas dalībnieku jeb 34% uzņēmēju sava biznesa izaugsmi šogad saskata iekšējo procesu sakārtošanā jeb uzņēmuma darbības efektivizācijā. Tomēr Latvijas uzņēmēji arvien ir skeptiski pret biznesa paplašināšanu e-vides virzienā un tirgošanos internetā. Vien 12% aptaujas dalībnieku norādījuši, ka starp būtiskākajiem izaugsmes veicinātājiem šogad atrodas tāds faktors kā e-komercija. Uzņēmēju sniegtajās atbildēs varēja saskatīt arī kādu kopējo tendenci. Lai arī konkrēti jautājumi par to netika uzdoti, lielai daļai aptaujāto aizvien aktuālāka ir vēlme attīstīt ilgtspējīgu biznesu ne tikai vides, bet arī sociālajā un ekonomiskajā jomā.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!