Trešdaļa uzņēmēju savā budžetā neatrod vietu viedrisinājumiem

Trešdaļa uzņēmēju savā budžetā neatrod vietu viedrisinājumiem

KPMG veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka Latvijas uzņēmēji nesteidzas ieviest automatizāciju un robotizāciju savā uzņēmumā. Aptaujā tika noskaidrota virkne jautājumu, kas saistās ar uzņēmēju pieredzi par procesu automatizācijas un optimizācijas ieviešanas praksēm savā biznesā.

Tika noskaidrots, ka tikai 8% no aptaujātajiem uzņēmumiem pēdējā gada laikā ir ieviesuši procesu automatizācijas un robotizācijas risinājumus, piemēram, mašīnmācīšanos, mākslīgo intelektu, čatbotus un virtuālos asistentus.

Pavisam citādāka situācija parādās, kad runa ir par vienkāršākiem viedajiem risinājumiem, piemēram, datu glabātuvēm un datorizētām atskaišu sistēmām. Šādus risinājumus savā uzņēmumā ievieš mazliet vairāk kā puse aptaujāto uzņēmumu jeb 54%.

KPMG Baltics partnere Evija Miezīte uzskata, ka -

salīdzinoši augstās izmaksas un pārliecības trūkums, ka ieguldītie resursi atmaksāsies, ir galvenie iemesli, kas attur uzņēmējus savā biznesā ieviest procesu automatizāciju un robotizāciju.

To pierāda arī aptaujas rezultāti – vairāk kā trešdaļa uzņēmēju savā budžetā neatvēl vietu viedo risinājumu ieviešanai uzņēmumā. Turpretī vien 17% atvēl tiem 10 000 eiro.

Strādājot ar datiem, uzņēmumi lielākoties turas pie jau esošajiem un zināmajiem rīkiem, piemēram, automatizētām funkcijām grāmatvedības sistēmās, ko lieto 35% uzņēmumu. Ceturtā daļa lieto datu vizualizācijas rīkus, kas palīdz apkopot datus un saprotamā veidā tos parādīt. Aptaujas rezultāti parāda, ka kopumā uzņēmumi izrāda lielu neuzticību datu analītikā esošajam datu sagatavošanas un apkopošanas procesam. Toties lielāka uzticība tiek izrādīta vienkāršākiem un saprotamākiem procesiem datu analītikā, piemēram, datu ievākšanas procesam – tikai 7% uzņēmumu neuzticas šim procesam.

Aptauju veica viena no vadošajām profesionālo pakalpojumu firmām Latvijā KPMG. Aptaujas dalībnieki bija Latvijas vidējie un lielie uzņēmumi.  

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!