Uzņēmēju pieredzes dienās zināšanas tiek gūtas aizvien aktīvāk

Uzņēmēju pieredzes dienās zināšanas tiek gūtas aizvien aktīvāk

Inovācijas, tehnoloģiju pielietojums, gudra datu uzglabāšana un pārvaldība ir tikai dažas no efektīva, uz izaugsmi vērsta un nākotni orientēta uzņēmuma veiksmes atslēgām. Bez visa tā, protams, nepieciešamas gan zināšanas, gan rūpīgi krāta pieredze. To, kā dažādu jomu uzņēmumi veiksmīgi pielieto šīs minētās komponentes savā ikdienas darbībā un ko no tā mācīties, iespējams noskaidrot jau otrajās Uzņēmēju pieredzes dienās.

No 20. līdz 24. maijam otro gadu norisinās Uzņēmēju pieredzes dienas. Kā norādījuši šīs iniciatīvas radītāji – to mērķis ir pulcēt kopā uzņēmējus no visas Latvijas, lai savstarpēji dalītos pieredzē un zināšanās.

Uzņēmēji gan piedāvā ekskursijas ražotnēs, gan labprāt dalās savās zināšanās tādos būtiskos jautājumos kā tirgus izpēte, eksports, jaunu produktu attīstīšana, inovācijas, datu pārvaldība un citos.

Šogad Uzņēmēju pieredzes dienām zināšanu un pieredzes apmaiņai pieteikušies vairāk nekā 100 uzņēmumu. IT un komunikācijas jomu pārstāv, piemēram, BITE Latvija, Squalio, Digitālās Ekonomikas Attīstības centrs un citi. 

Mājaslapā pieredzesdienas.lv iespējams iepazīties ar visiem uzņēmumiem, kas pieteikušies Uzņēmēju pieredzes dienām, kādu nozari tie pārstāv, kurā datumā un vietā tie aicina uz smelties uzņēmējam vajadzīgo pieredzi un zināšanas, kā arī kāda tēma tikšanās laikā tiks apskatīta.

Swedbank Uzņēmumu pārvaldes vadītāja Ieva Vīgante uzsvēra, ka arvien pieaugošais pieteikumu skaits Uzņēmēju pieredzes dienās norāda uz to, ka dalīšanās pieredzē un zināšanās uzņēmējiem ir nepieciešama un nozīmīga. Ja pērn Uzņēmēju pieredzes dienām bija pieteikušies 70 uzņēmumu, tad šogad tie ir jau vairāk par 100 dalībniekiem.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!