Uzņēmumiem piedāvās reklamēties ar Wi-Fi palīdzību

Uzņēmumiem piedāvās reklamēties ar Wi-Fi palīdzību

Jaunais pakalpojums, kurš uzņēmumiem piedāvās reklamēties ar Wi-Fi starpniecību, ieguvis nosaukumu “Wi-Fi BūST”. Tā izveidē piedalījušies trīs izstrādātāji – IT pakalpojumu nodrošinātājs “Maksikom”, reklāmas aģentūra “Capsule” un starptautisks Wi-Fi reklāmas tīkla sistēmas izveidotājs. Jāsaka gan, ka “Wi-Fi BūST” Latvijas reklāmas tirgū nebūs nekas jauns. Līdz šim tika piedāvāts līdzīgs, lietotājam sarežģīts, tāpēc nepopulārs pakalpojums.

“Wi-Fi BūST” izstrādātāji norāda, ka iepriekš piedāvāto šāda veida pakalpojumu, bijis sarežģīti realizēt un lietot tā, lai no tā gūtu labumu visas iesaistītās puses. Tas saistāms galvenokārt ar to, ka risinājuma tapšanā tika izmantotas starptautiskas sistēmas un programmatūras, kurām Latvijā nebija pārstāvju. Līdz ar to viss process esot bijis krietni vien apgrūtināts un ierobežojis gan administrēšanas, gan lietotāja iespējas.

Jaunais risinājums joprojām paredz pieslēgšanos starptautiskai sistēmai, taču pats process šoreiz ietver plašu sadarbību ar uzņēmuma klientiem, veidojot jaunas un pielāgotas lojalitātes programmas.

Tāpat pakalpojums sniegs savstarpējas sadarbības iespējas starp uzņēmumiem. Konkrētāk, uzņēmums varēs izvietot savu reklāmu cita uzņēmuma publiskā Wi-Fi tīklā.

Jāpiebilst, ka “Wi-Fi BūST” piedāvās trīs pieslēgšanās veidus sistēmai – iekšējais reklāmas tīkls, remārketings un ienākošās reklāmas tīkls. Iekšējais reklāmas tīkls uzņēmumam sniegs iespēju izvietot savu reklāmu cita uzņēmuma Wi-Fi tīklā un informēt par savu produktu vai pakalpojumu tīkla apmeklētājus. Remārketings turpretī dos iespēju uzņēmumam savā Wi-Fi tīklā ielikt reklāmu par savu piedāvāto produktu vai pakalpojumu. Ienākošās reklāmas tīkls ļaus uzņēmumam savā Wi-Fi tīklā ievietot ne tikai savu reklāmu, bet arī cita uzņēmuma produkta vai pakalpojuma reklāmu.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!