Vairāk kā puse planētas iedzīvotāju lieto internetu

Vairāk kā puse planētas iedzīvotāju lieto internetu

ANO Starptautiskā Telekomunikāciju savienības (International Telecommunication Union – ITU) pārstāvji piektdien nākuši klajā ar datos balstītām prognozēm informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē un to patēriņu pasaules mērogā. Piemēram, tiek prognozēts, ka 2018. gada beigās nedaudz vairāk kā puse jeb 3,9 miljardi pasaules iedzīvotāju lietos internetu.

ITU ģenerālsekretārs Houliņs Džou (Houlin Zhao), runājot par ITU globālajām un reģionālajām prognozēm 2018. gadam, norāda par vērā ņemamajiem panākumiem ceļā uz iekļaujošāku globālo informācijas sabiedrību. Viens no tiem ir interneta lietošanas rādītajs planētas iedzīvotāju vidū – 

2018. gada beigās tiks sasniegts punkts, kad vairāk nekā puse jeb 51.2% cilvēku pasaulē izmantos internetu.

Apskatot datus par interneta izmantošanu kopumā, ITU secina, ka vislielākā izaugsme vērojama Āfrikas valstīs. Tur interneta patērētāju skaits no 2.1% 2005. gadā pieaudzis līdz 24.4% 2018. gadā. Arī jaunattīstības valstīs interneta lietotāju skaits piedzīvojis strauju kāpumu – no 7.7% 2005. gadā līdz 45.7% 2018. gadā. Savukārt pēc ITU datiem vienmērīgāko, taču lēnāko izaugsmi piedzīvojuši tieši pasaules bagātākie reģioni – Eiropa un Amerika. Attiecīgi Eiropā interneta lietotāju skaits pieaudzis no 43% līdz 79.6% 2018. gadā, bet Amerikā – no 35.9% līdz 69.6%.

Līdz ar interneta lietotāju skaita pieaugumu kopumā, audzis arī to mājsaimniecību skaits, kurās ir interneta pieslēgums - no 20% 2005. gadā tas 2018.gadā pieaudzis līdz 60%. 

Kas attiecas uz mobilo platjoslas pakalpojumu abonementu skaitu – arī tur novērojams straujš lietotāju skaits pieaugums. Salīdzinājumam - 2007. gadā tie bija vien 4 abonenti uz 100 cilvēkiem, taču šogad jau 69.3 cilvēki no 100 izmanto mobilos platjoslas pakalpojumus. 

Tātad aktīvo platjoslas pieslēgumu skaits 268 miljoniem 2007. gadā pakāpies līdz 5.3 miljardiem 2018. gadā.

Par progresu digitālajā attīstībā liecina arī tas, ka 96% pasaules iedzīvotāju dzīvo mobilā tālruņu tīkla uztveres zonā, un 90% no tiem ir pieejams 3G vai ātrāks tīkls.  

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!