Vecāki kūtri informē bērnus par viedierīces un datu drošību

Vecāki kūtri informē bērnus par viedierīces un datu drošību

Datu drošība un mobilās ierīces pasargāšana no nelabvēļiem gan virtuālajā vidē, gan realitātē ir izaicinājumi, no kuriem nav pasargāts neviens – ne liels, ne mazs. Lai arī mūsdienās par datu un savas ierīces drošību svarīgi būtu zināt ne vien pieaugušajiem, bet arī gados jaunākiem viedierīču lietotājiem, aptaujā noskaidrots, ka vien neliela daļa vecāku interesējas par savu bērnu dzīvi internetā, kā arī reti sarunājas ar viņiem par datu aizsardzību.

Samsung Electronics Baltics nesen veikuši jauniešu aptauju, kurā noskaidrots, cik ļoti Latvijas vecāki interesējas par savu atvašu digitālajām aktivitātēm. Aptaujas rezultāti liecina, ka

vien 20% vecāku jeb viena no piecām ģimenēm ikdienā interesējas par savu atvašu gaitām digitālajā vidē.

Tikmēr puse aptaujāto jauniešu norādījuši, ka viņu ģimenē notikusi vienošanās par interneta un viedierīču lietošanas nosacījumiem.

Aptaujā arī noskaidrots, cik aktīvi vecāki ar savām atvasēm ikdienā runā par datu drošību internetā. Lai arī daļa aptaujāto jauniešu norādījuši, ka vecāki ar viņiem ir runājuši par interneta un viedierīču lietošanu, ievērojama daļa atzina, ka nav tikuši informēti par tādām tēmām kā tālruņa aizsardzība, interneta saturs, datu drošība. Vairāk nekā puse jeb 53% jauniešu atzinuši, ka ģimenē nekad nav notikusi saruna par to, kā aizsargāt tālruni no vīrusiem. 41% aptaujāto norādījuši, ka vecāki nav stāstījuši par to, ka izvērtēt internetā atrasto un lasīto informāciju. Vēl trešā daļa jauniešu atzina, ka ģimenē nav izrunāts, kā rīkoties problēmsituācijās interneta vidē. Par to, ka savu atvašu datu drošība vecākiem tomēr nav gluži vienalga, liecina 70% jauniešu atzinums - viņu ģimenēs pieņemts noteikums par personīgo datu neizpaušanu un neizvietošanu sociālajos tīklos.

Kā norādījuši iniciatīvas “Samsung Skola nākotnei” pārstāvji - ar mērķi veicināt komunikāciju ģimenē par digitālo vidi un ar to saistītiem noteikumiem, izsludināts konkurss “Ģimenes digitālā veselība”. Tā ietvaros bērni un vecāki aicināti panākt savstarpēju vienošanos par viedierīču drošu un pārdomātu lietošanu.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!