Eiropas Komisija izstrādājusi mākslīgā intelekta ētikas principus

Eiropas Komisija izstrādājusi mākslīgā intelekta ētikas principus

Ņemot vērā mākslīgā intelekta (Artificial Intelligence – AI)  arvien pieaugošo nozīmi, kas ietekmē arī uzņēmumu un valstu attīstību digitālā virzienā, Eiropas Komisija (EK) izstrādājusi ētiskās vadlīnijas uzticamam mākslīgajam intelektam. Šīs vadlīnijas ietver septiņas būtiskas prasības, kas jāņem vērā ikvienam uzņēmumam un valsts iestādei, kas izstrādā AI balstītus risinājumus.

EK 52 ekspertu sastāvā izstrādāto vadlīniju mērķis ir veicināt uzticamu mākslīgo intelektu. Uzticamība šajā gadījumā tiek iedalīta vēl trīs komponentēs. Pirmkārt, AI jābūt likumpaklausīgam un jāņem vērā visus tam piemērojamos likumus un noteikumus. Otrkārt, tam jābūt ētiskam, ievērojot ētikas principus un vērtības. Treškārt, šai tehnoloģijai jābūt robustai gan no tehniskā, gan sociālā aspekta.

EK izstrādātie ētikas principi ietver septiņas būtiskas prasības, kas jāievēro ikvienam, kurš rada mākslīgā intelekta risinājumus:

  1. Izstrādāt un izmantot AI, ievērojot taisnīgumu un cieņu pret cilvēkiem, to autonomiju.
  2. Mākslīgā intelekta risinājumiem jābūt ikvienam pieejamiem neatkarīgi no to atrašanās vietas konkrētajā sabiedrības grupā, piemēram, bērni vai personas ar invaliditāti. Papildus tam AI nedrīkst būt aizspriedumains, nevar cilvēkus vērtēt pēc tādām pazīmēm kā vecums, dzimums, rase un citām īpašībām.
  3. Mākslīgā intelekta risinājumam jābūt uzticamam arī pēdējā laikā bieži apspriestajā jomā - privātums un dati. AI uzglabātajiem personu datiem jābūt pilnīgā drošībā, nepieļaujot iespējamību, ka šos datus var nozagt.
  4. Risinājumiem jābūt arī caurspīdīgiem – datiem un algoritmiem, kas veido AI, jābūt viegli pieejamiem. Tāpat mākslīgā intelekta veiktajām darbībām jābūt pamatotām un izsekojamām.
  5. Arī tehniskā noturība un drošība ir vitāli svarīga AI risinājumos. To nedrīkst pakļaut jebkādiem ārējiem uzbrukumiem, un pašai sistēmai jābūt pilnīgi uzticamai.
  6. Mākslīgā intelekta sistēmai jābūt arī vērstai uz sabiedrības un vides labklājību, nodrošinot ilgtspējīgu attīstību un pozitīvas pārmaiņas.
  7. Vēl viens svarīgs ētikas princips ir atbildīgums, ar to saprotot spēju mākslīgā intelekta risinājumus viegli auditēt un pakļaut esošajiem noteikumiem.

Savukārt, uzņēmuma Tilde valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs, runājot par pieņemtajām vadlīnijām, norādījis, ka tās ir pietiekoši plašas un universālas, taču neizceļ Eiropai tik svarīgo daudzvalodības aspektu.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!