Latvija pievienojas Eiropas Kosmosa aģentūrai

Latvija pievienojas Eiropas Kosmosa aģentūrai

Līdztekus Jāņu svinēšanai vēl viens priecīgs notikums 24. jūnijā saistīts ar Latvijas kosmosa industriju. Paziņots, ka Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) Padome apstiprinājusi Latvijas pievienošanos EKA kā asociētai dalībvalstij. Nenoliedzami, šis sasniegums pavērs jaunas durvis Latvijas līdzdalībai kosmosa izpētē.

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Komunikācijas nodaļas pārstāvji norādījuši, ka Latvijas iekļaušana EKA sniegs vairākas priekšrocības mūsu valstij. Piemēram, vēl nebijušas iespējas kopdarbam ar Eiropas kosmosa industriju cilvēkkapitāla izmantošanai augsto tehnoloģiju jomā. Savs labums no tā tiks arī Latvijas augstskolām, sekmējot pētniecības un studiju attīstību konkrētās nozarēs.

Par šo notikumu tuvāk tika runāts arī Latvijas Radio, kur intervijas sniedza IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākais eksperts Kaspars Karolis un Latvijas Universitātes Astronomijas institūta direktors Kalvis Salmiņš. K. Karolis norādīja, ka

Latvijas iekļaušana EKA nozīmē daudz nopietnāku sadarbības formu un tas ir kā apliecinājums tam, ka Latvijas kosmosa industrija ir gatava šim etapam.

Savukārt K. Salmiņš akcentēja iespēju piedalīties EKA programmās kā līdzvērtīgam dalībniekam, nevis valstij, ar ko vien ik pa laikam sadarbojas. Viņš arī piebilda, ka Latvijā esot vairākas zinātniskās institūcijas, kas sasniegušas labus rezultātus kosmosa jomā, kas nu tiks pienācīgi novērtēti un izmantoti.

Taču kā tad īsti izskatīsies Latvijas iesaiste EKA? Paredzēts, ka Latvijas kā dalībvalsts ieguldījums gadā būs 3 miljoni eiro. No tiem vismaz 85% atgriezīsies Latvijā un nonāks Latvijas augsto tehnoloģiju uzņēmumu un zinātnisko institūciju rīcībā. Šī nauda palīdzēs attīstīt kosmosa tehnoloģijas, inovācijas, pakalpojumus un to komercializēšanu globālajā tirgū. Savukārt atlikusī finansējuma daļa veido EKA budžetu, kas tiek izmantots EKA infrastruktūras uzturēšanai, jaunu programmu izveidē un kosmosa jomas attīstībai kopumā.

Jāpiebilst, ka pati EKA ir starptautiska organizācija, kuras sastāvā ir jau 22 ES dalībvalstis. Tās galvenie mērķi ir veidot un attīstīt Eiropas kosmosa industriju un panākt, lai tā nestu labumu gan Eiropas iedzīvotājiem, gan industrijai.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!