Sperts plats solis pretī Kosmosa izziņas centra izveidei Cēsīs

Sperts plats solis pretī Kosmosa izziņas centra izveidei Cēsīs

Cēsis ir viena no Latvijas mazpilsētām, kas aizvien pierāda, ka mazs cinītis var gāzt arī lielus vezumus. Ar dažādu projektu un iniciatīvu palīdzību Cēsis pamazām kļūst par tehnoloģiski attīstītu, uzņēmējam draudzīgu un iedzīvotājiem ērtu un mobilu pilsētu. Tomēr jau kādu laiku Cēsīs tiek attīstīts vēl viens interesants projekts, kura ietvaros tiks izveidots Kosmosa izziņas centrs, kas plānots kā loģisks turpinājums Cēsīs esošajam zinātnes centram “Zinoo”.

Kā vēsta Cēsu pilsētas mājaslapā esošā informācija – 10. augustā Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās un Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs spēra būtisku soli pretī Kosmosa izziņas centra izveidei, parakstot līgumu par Norvēģijas grantu projekta “Inovācijas centra izveidošana Cēsīs” īstenošanu. Projekta ietvaros plānots radīt vietu, kur ikviens interesents – gan skolēni un skolotāji, gan bērni un sabiedrība kopumā interaktīvā un atraktīvā veidā varētu izzināt kosmosa noslēpumus, kā arī dabas zinātnes un tehnoloģiju jomas.

Norādīts, ka projekta “Inovācijas centra izveidošana Cēsīs” mērķis ir izveidot Kosmosa izziņas centra izglītības programmu. Projekta ietvaros Cēsu novada pašvaldība cer izveidot darbnīcas, koprades telpas, radīt interaktīvas ekspozīcijas, 50 interaktīvas izstādes, nākt klajā ar trim izglītojošām programmām un piecām nodarbībām dabaszinātņu un inženierzinātņu un tehnoloģiju jomā. Savukārt skolotājiem tiks piedāvāti semināri kompetences celšanai šajās jomās.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs norāda, ka - 

centra izveide ir lielisks turpinājums esošajam “Zinoo” centram. Tāpat šis projekts varētu lieliski papildināt Cēsu tūrisma piedāvājumu un dotu unikālu pienesumu izglītībā.

J. Rozenbergs piebilst, ka investīcijas šādos projektos veicina ne vien jau esošās uzņēmējdarbības vides attīstību, bet arī jaunu ideju iedzīvināšanu.

Plānots, ka Kosmosa izziņas centra būvei būs nepieciešams aptuveni gads. Attiecīgi darbs pie tā izveides varētu sākties nākamā gada pirmajā pusē un noslēgties 2022. gada nogalē, kad Cīrulīšu ielā 63 tas sagaidītu savus pirmos apmeklētājus.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!