Jaunuzņēmumi – aizvien pamanāmāks spēlētājs Latvijas ekonomikas arēnā

Jaunuzņēmumi – aizvien pamanāmāks spēlētājs Latvijas ekonomikas arēnā

Piedāvājot risinājumus, kas vienlaicīgi ir gan inovatīvi, gan ikdienas soli padara krietni vienkāršāku un ērtāku, Latvijas startapu ekosistēma pāris gadu laikā kļuvusi krietni plašāka un daudzveidīgāka. Šobrīd tajā ietilpst 418 aktīvi un radīt griboši jaunie uzņēmumi. Taču startapu situāciju valstī neraksturo vien to skaits, bet arī citi kritēriji, kas plašāk apskatīti un izpētīti līdz šim lielākajā pētījumā par jaunuzņēmumu vidi Latvijā.

Uzņēmums “Gateway & Partners” veicis līdz šim apjomīgāko pētījumu “Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas novērtēšana, pašreizējā stāvokļa identificēšana un uz tās balstītu priekšlikumu izstrāde”, kurā iekļauti vairāki startapu vidi izvērtējoši kritēriji. Balstoties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem, secināts, ka kopumā jaunuzņēmumu attīstība Latvijā radījusi pozitīvu pārsteigumu. Par to, ka startapi kļūst aizvien redzamāki pārējo Latvijas uzņēmumu vidū, liecina ne tikai dati par to skaita palielināšanos, bet arī ietekme uz ekonomikas rādītājiem. Aprēķināts, ka no 2012. līdz 2018. gadam jaunuzņēmumi nodokļos samaksājuši 34 miljonus eiro, šobrīd gadā veidojot ap 0,17% no kopējā nodokļu budžeta. Tikmēr to kopējais apgrozījums 2018. gadā mērāms 120 miljonos eiro.

Startapi vairs nav tikai maza daļiņa no kopējās uzņēmumu masas, bet ar katru gadu kļūst par nozīmīgāku Latvijas ekonomikas sastāvdaļu.

Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktors Kristaps Soms norādījis, ka sākotnēji nebija gaidīts, ka Latvijas startapu ekosistēma attīstīsies tik ievērojami, ņemot vērā, ka tā aktīva kļuva vien pirms trim gadiem.

Kaut arī jaunuzņēmumi aizvien jūtamāk norāda par savu klātbūtni, arī šajā jomā manāmas problēmas, kurām paiet garām īsti nevar. Piemēram, nepieciešamība pēc jaunuzņēmumu vīzas izveides, kas ļauj uz vairākiem gadiem no ārzemēm iebraukt jaunuzņēmumam vajadzīgajam darbaspēkam. Aktīvas diskusijas norisinās arī par to, kā sekmīgāk veikt zināšanu pārnesi no universitātēm un pētniecības iestādēm uz uzņēmējdarbību. Joprojām dienas kārtībā aktuāls ir jautājums par jaunuzņēmumu likumu un tajā nepieciešamajiem grozījumiem.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!