Startapu ekosistēmu Latvijā attīstīs jauni prāti

Startapu ekosistēmu Latvijā attīstīs jauni prāti

Latvijas Jaunuzņēmumu asociācija “Startin.LV” ir organizācija, kuras mērķis ir attīstīt Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmu un popularizēt startup kustību. Tās valdi ievēl reizi divos gados, un tieši nupat organizācijas vadības groži tika nomainīti, lai jau nākamā valde varētu sekmīgi turpināt startapu ekosistēmas pilnveidi Latvijā.  

Pēdējos divus gadus Latvijas Jaunuzņēmumu asociāciju “Startin.LV” vadīja valde septiņu cilvēku sastāvā. Tajā strādāja Egita Poļanska, Līva Pērkone, Jānis Rozenblats, Dagnija Lejiņa, Jānis Bite, Lauma Gailīte un Sergejs Jakimovs. Šī asociācijas valde bija izvirzījusi sev trīs prioritārās darbības jomas – reprezentācija jeb jaunuzņēmumu interešu aizstāvība, atbalsts un komunikācija. Reprezentācijas jomā būtiskākais, kas tika paveikts, ir startup ekosistēmas interešu pārstāvniecība dažādu likumu, piemēram, Jaunuzņēmumu likuma, Startup vīzas un citu izstrādes procesā un uzlabošanā.

Viens no būtiskākajiem valdes paveiktajiem darbiem ir arī pētījums par jaunuzņēmumu ekosistēmu, kas šī gada sākumā tika realizēts sadarbībā ar Ekonomikas ministriju.

Tāpat pie aizejošās valdes veiksmēm tika minēts arī tikko parakstītais memorands par sadarbību ar ministriju, Latvijas Biznesa Eņģeļu tīklu un Riska kapitāla asociāciju, kura ietvaros puses apņēmušās ne tikai pilnveidot nozares tiesisko regulējumu un veicināt ekosistēmas atpazīstamību, bet arī sekmēt sabiedrības izpratni par jaunuzņēmumiem. Aizejošā valde uzsvēra, ka daudz ir darīts arī attiecību veidošanā ar studentiem un viņu iepazīstināšanu ar startup vidi.

Jaunajai valdei mantojumā tiek atstāta Riga Venture Summit 2020 rīkošana nākamā gada februārī, kas jau ceturto reizi Rīgā pulcēs jaunuzņēmumu vides ekspertus no dažādām valstīm, lai diskutētu par šī brīža aktualitātēm. Tāpat iepriekšējā valde ir sākusi darbu pie jaunas Latvijas Jaunuzņēmumu asociācijas identitātes izveidošanas, ko jaunā valde varēs turpināt.

Pirms jaunās valdes vēlēšanām biedri nobalsoja par divām izmaiņām. Turpmāk Latvijas Jaunuzņēmumu asociācijas valdē būs pieci, nevis septiņi cilvēki, lai tā varētu strādāt dinamiskāk un lēmumus pieņemt ātrāk. Biedru vairākums arī apstiprināja jauno nosaukumu – “Latvijas Jaunuzņēmumu asociācija”, nomainot iepriekšējo – “Latvijas Startup asociācija “Startin.LV””. 

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!