MK apstiprina jaunos dronu lietošanas noteikumus

MK apstiprina jaunos dronu lietošanas noteikumus

Droni kā jebkurš cits transportlīdzeklis plašākā nozīmē prasa no tā īpašnieka atbilstošu sagatavotības pakāpi. Drona lidināšanā svarīgas ir ne tikai prasmes to vadīt un noturēt gaisā, bet arī spēja nodrošināt atbilstošu drošības līmeni, nenodarot kaitējumu ne sev, ne citiem. Tieši tāpēc Ministru Kabinets (MK) otrdien apstiprinājis jaunos noteikumus, kas izstrādāti ar mērķi sekmēt šo gaisa kuģu lidojumu drošumu.  

Sākot ar 13. augustu jaunas izmaiņas skārušas visus dronu īpašniekus un pilotus. MK pieņēmis Satiksmes ministrijas (SM) noteikumu projektu “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi”. Pēc SM sniegtās informācijas – galvenās izmaiņas ietver prasību, ka ikvienam, kurš vēlas vadīt dronu vai kādu citu bezpilota gaisa transportlīdzekli, būs jāsasniedz vismaz 16 gadu vecums. Savukārt, lidojumus paaugstināta riska apstākļos varēs veikt vienīgi no 18 gadiem. Šādos gadījumos dronu pilotiem būs jāsaņem Civilās aviācijas aģentūras (CAA) atļauja. To var nopelnīt, nokārtojot dronu pilota eksāmenu, kas ietver gan teorētisko, gan praktisko zināšanu pārbaudi.

Dažiem dronu īpašniekiem jaunums, iespējams, būs civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

Tā attieksies uz tiem lidmobiļiem, kuru kopējā masa pārsniedz 250 gramus, un lidojumi ar tiem tiek veikti paaugstināta riska apstākļos. Patīkams jaunums sagaidīs visus tos dronu īpašniekus, kas būs saņēmuši CAA atļauju – ar to varēs veikt lidojumus arī publisku pasākumu tuvumā. Jaunie noteikumi kļuvuši elastīgāki pret dronu lidināšanu infrastruktūras objektu tuvumā. Turpretī stingrākas prasības pret šo autonomo gaisa kuģu pilotiem tiks ieviestas situācijās, ja lidojumi tiks veikti lidlauku tuvumā. Lai ikvienam dronu pilotam būtu skaidrs, kurās vietās ir atļauts un kurās aizliegts veikt lidojumus, noteikumu ietvaros plānots arī ieviest īpašu informatīvo zīmi, kas norādīs par aizliegumu lidināt dronus un citus bezpilota gaisa kuģus.

Līdz ar MK apstiprinājumu, šie noteikumi stājās spēkā 13. augustā, taču līdz 2020. gada 2. janvārim paredzēts pārejas periods.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!