Ar datu centra palīdzību sekmēs IKT jomas attīstību

Ar datu centra palīdzību sekmēs IKT jomas attīstību

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomas speciālistu trūkums prasa ievērojamas pūles, lai sekmīgi attīstītos un padarītu Latviju par viedāku un digitāli nobriedušāku valsti. Tāpēc efektīvākai valsts IKT resursu pārvaldībai tiks veidots datu centrs, kura mērķis ir dot iespēju izmantot virtuālus datu apstrādes un uzglabāšanas pakalpojumus. 

Pēc Satiksmes ministrijas publicētās informācijas – aizvadītajā nedēļā valdība apstiprinājusi VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” izveidotu projekta “LVDC tīkls, drošības platforma un LVDC koplietošanas daļas otrās kārtas” izstrādi (LVDC – loģiski vienotais datu centrs). Projekta ietvaros, sekmējot efektīvāku IKT resursu pārvaldību un pielietošanu, plānots radīt divus koplietošanas pakalpojumus – Virtuālo datu centru un Konteineru datu centru. Ar šo risinājumu palīdzību, savukārt, tiks efektivizēts valsts pārvaldes darbs. Konkrētāk,

valsts pārvaldē strādājošiem būs iespēja izmantot koplietojuma infrastruktūru, kas nodrošinās augstas pieejamības un drošības mākoņdatošanas pakalpojumus.

Ministrija arī norādījusi par vairākiem ieguvumiem, ko sniegs projekta ietvaros radītie koplietošanas pakalpojumi. Piemēram, vienota valsts IKT resursu pārvaldība; pārvaldāmāka un saprotamāka valsts IKT resursu uzskaite un patēriņš; tiks stiprināts valsts pārvaldes fokuss uz tās pamatfunkciju veikšanu; kā arī paaugstināts kiberdrošības līmenis un informācijas sistēmu kvalitāte.

Lai projekts sekmīgi virzītos uz priekšu, būtiska nozīme ir tam, kā veicies tā pirmās kārtas izveidē, kas izveidota un nodota 2018. gada nogalē. Tās laikā radīta datu pārraides infrastruktūra, kā arī datu glabātuves un datu rezerves kopēšanas pakalpojumi. Projekta otrās kārtas ietvaros plānots paplašināt jau izveidotās infrastruktūras kapacitāti.

Jāpiebilst, ka projekta kopējās izmaksas sasniedz divus miljonus eiro. Tā īstenošana ilgs līdz 2020. gada beigām. Savukārt jau no 2021. gada 1. janvāra izstrādātos pakalpojumus – Virtuālo datu centru un Konteineru datu centru varēs izmantot valsts pārvaldes darbos.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!