Ar izmaiņām izglītībā plāno mazināt IKT speciālistu deficītu

Ar izmaiņām izglītībā plāno mazināt IKT speciālistu deficītu

Zināms, ka ne vien Latvijā, bet arī citviet pasaulē vērojams būtisks informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) jomā strādājošo iztrūkums. Tiek prognozēts, ka 2022. gadā Latvijā speciālistu deficīts sasniegs ap 3000 darba roku. Savukārt situācija pasaulē kopumā solās būt vēl dramatiskāka, sasniedzot vairāku miljonu darbinieku iztrūkumu. Risinājumu šādai problēmai nepieciešams meklēt jau laicīgi, Latvijā to nolemts paveikt ar izmaiņām izglītībā.

Ar plānu, kā risināt IKT speciālistu Latvijā, iepazīstināja Ekonomikas ministrijas (EM) valsts sekretārs Ēriks Eglītis. Viņš uzsvēra, ka ar katru gadu aizvien pieaugošais šīs jomas darbinieku iztrūkums rada šķēršļus arī Latvijas ekonomikā. Liela daļa IKT jomas uzņēmumu vadītāju skaidri norādījuši, ka galvenais izaugsmes kavēklis kā informācijas un tehnoloģiju jomā, tā arī citās līdzīgās nozarēs ir tieši darbaspēka trūkums.

Prognozes rāda, ka 2022. gadā darbinieku iztrūkums būs vērojams tādās nozarēs kā, piemēram, elektronika un automātika. Tajās nepieciešamo 2240 darbinieku vietā tiks sagatavoti vien ap 1500 darba roku.

Arī mācību iestādēs joprojām būs vērojams būtisks jauno speciālistu iztrūkums.

Piemēram, datorzinātņu un datorlietošanas specialitātēs gaidīto ap 6500 izglītojamo vietā mācības apgūs ne vairāk par 4800 šo jomu interesentu.

Taču kāds plāns tiek piedāvāts šīs acīmredzamās problēmas risināšanā? EM valsts sekretārs, runājot par iespējamajiem veidiem, kur papildus iegūt tik vērtīgās darba rokas IKT jomā, norādīja uz vairākiem variantiem. Viens no tiem – 150 – 300 jaunos speciālistus plānots iegūt no maģistrantūras programmām, veicot daļēju pārkvalifikāciju tiem studentiem, kas ieguvuši izglītību citās jomās. 700 – 1000 darbinieku varētu pieteikties no IKT ievirzes speciālistu apmācībām universitātēs. Taču lielo vairumu jeb 1500 līdz 1700 speciālistu cer piesaistīt ar IKT ievirzes priekšmetu plašāku ieviešanu vidusskolās.

Jāpiebilst, ka šobrīd izglītības iestādes Latvijā spējīgas sagatavot vien 800 jauno IKT speciālistu. Lai izvairītos no šo darbinieku deficīta palielināšanās, nepieciešams gadā apmācāmo skaitu palielināt līdz 2400.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!