Digitālo transformāciju Latvijā sekmēs ar digitālo centru izveidi

Digitālo transformāciju Latvijā sekmēs ar digitālo centru izveidi

Digitālā transformācija un sekmīga informācijas un komunikācijas rīku apguve ir būtiska ne tikai uzņēmējdarbībā un vieda biznesa izveidē, bet aizvien nepieciešamāka arī iedzīvotāju un kopumā valsts veiksmīgā pārejā uz digitālo laikmetu. Ar mērķi veicināt digitālo transformāciju un sekmēt sabiedrības digitālo prasmju apguvi tiks izveidots Eiropas digitālo inovāciju centru tīkls, un tā ietvaros arī Latvijā taps vietas, kas kļūs par digitālās attīstības kodolu.  

Eiropas digitālo inovāciju centru tīkla tapšana, savienojot visas Eiropas Savienības dalībvalstis, ir būtiska daļa no “Digitālās Eiropas programmas”. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sniegtās informācijas – programma savu darbību uzsāks jau nākamgad, 2021. gadā, un tieši tad līdz ar citām ES dalībvalstīm Latvijā plānots izveidot digitālo inovāciju centru tīklu. Galvenais mērķis šim visam ir veicināt ES valstu digitālo transformāciju – sekmēt digitālo tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumos, kā arī publiskās pārvaldes iestādēs, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju digitālo prasmju līmeni.

Lai varētu izveidot digitālo inovāciju centru tīklu, vispirms katrai no dalībvalstīm atklātā atlases procesā jāizraugās funkciju ziņā piemērotākās iestādes, kas potenciāli varētu kļūt par digitālo centru.

Lielākas iespējas iegūt šādu statusu ir digitāli jau attīstītām institūcijām, piemēram, pētniecības centriem, universitātēm un līdzīga tipa iestādēm.

VARAM pārstāvji uzsver, ka digitālo inovāciju centra galvenie uzdevumi primāri būs veicināt Latvijas izaugsmi sasaistē ar ekonomikas un sabiedrības digitālo transformāciju, kas mērķēts uz to, lai digitalizācijas procesa ieguvumus justu arī paši iedzīvotāji. Tāpēc digitālo inovāciju centru galvenā funkcija būs piekļuves sniegšana jaunākajām digitālajām tehnoloģijām. Norādīts, ka šie centri darbosies kā kontrolpunkts, kurā gan valsts pārvaldes iestādes, gan uzņēmumi varēs saņemt padomus, testēt digitālās inovācijas, iegūt un apmainīties ar informāciju par sev nepieciešamā risinājuma izstrādi un attīstību. Tā kā centri būs savienoti ne tikai kopējā Latvijas, bet arī Eiropas tīklā, vajadzīgo informāciju un pakalpojumus varēs saņemt no digitālo inovāciju centriem visā Eiropā. Bez tam tas dos iespēju izmantot citu ES valstu pieredzi un tehnoloģijas, veicinot inovāciju attīstību tepat, Latvijā.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!