IEEE publisko robotikas un mākslīgā intelekta izstrādes sākotnējos standartus

IEEE publisko robotikas un mākslīgā intelekta izstrādes sākotnējos standartus

Elektrotehnikas un elektronikas inženieru institūts (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) – starptautiska nekormerciāla speciālistu asociācija, kas ir pasaulē vadošā nozares standartu izstrādātāja – publiskojusi 136 lappušu dokumentu ar nosaukumu Ethically Aligned Design (atrodams šeit), kas uzskatāms par sākotnējiem standartiem robotu un mākslīgā intelekta izstrādei, attīstīšanai un izmantošanai.

Dokumentā izstrādē piedalījušies vairāk par 100 pasaules līmeņa ekspertiem ne tikai robotikas un mākslīgā intelekta, bet arī likumdošanas, ētikas, filosofijas un politikas jomās. IEEE paziņojumā uzsvērts, ka iniciatīva ir pilnībā atvērta, un asociācija ir gatava uzklausīt un apspriest jaunus priekšlikumus un idejas, it īpaši tādēļ, ka atgriezeniskā saite ir viens no svarīgākajiem jaunu standartu izstrādes aspektiem.

Dokumentā daudz uzmanības veltīts morāles jautājumiem, kā arī uzsvērta vienotu standartu nepieciešamība ar mērķi kontrolēt „intelektuālas un autonomas tehnoloģijas”, kā arī brīdināts par slēgtu un nekontrolējamu izstrāžu bīstamību. „Intelektuālās sistēmas kļūst aizvien sarežģītākas un šī iemesla dēļ to neieprogrammēta uzvedība var kļūt bīstama. Šī jautājuma atrisināšanai nepieciešams uzraudzīt intelektuālo un autonomo sistēmu izstrādes procedūru,” norāda Ethically Aligned Design autori.

Kopumā IEEE ierosinājumi ir ļoti svarīgs un nepieciešams solis ceļā uz autonomo un intelektuālo sistēmu „cilvēciskošanu”, kā arī domājams, ka platforma nopietnām diskusijām par nozares tālāko attīstību.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!