Ieviesīs grantu sistēmas modeli ar mērķi palielināt uzņēmīgu studentu skaitu un veicināt jaunu biznesa ideju realizēšanu

Ieviesīs grantu sistēmas modeli ar mērķi palielināt uzņēmīgu studentu skaitu un veicināt jaunu biznesa ideju realizēšanu

Lielāko daļu jeb 28,9 miljonus eiro plāno iegūt no Eiropas regionālā attīstības fonda. Pārējo finansējumu jeb 9,6 miljonus eiro veido uzņēmumu, mecenātu līdzfinansējums, kā arī augstskolu pašu saimnieciskie ieņēmumi.

Ar šī projekta palīdzību cer panākt to, ka uzņēmīgu studentu skaits no apmēram 30% pieaugs līdz 70%. Tādējādi palielinātos to iedzīvotāju skaits, kas ir spējīgi piedāvāt labas biznesa idejas un dibināt savus uzņēmumus jau pavisam tuvā nākotnē.

Studentu inovāciju programmā nozīmīga vieta būs komercsektoram. Programma paredz aktīvu komersantu līdzdalību studentu inovāciju izveides procesā. Komersanti tiks iesaistīti jau no pašas studentu inovāciju programmu izstrādes augstskolās un projektu tēmas izvēles līdz pat projekta rezultāta testēšanai un rezultātu iegādei.

Plānots, ka studentu inovācijas programmas rezultātā tiks radītas jaunas inovācijas, kuras ietver jaunus produktus, pakalpojumus un tehnoloģijas, kas nozīmīgas gan tautsaimniecībā, gan sabiedrībā kopumā.  Programmas rezultāti arī paredz, ka palielināsies kā jauno uzņēmēju skaits, tā arī to studentu skaits, kas savas uzņēmēja prasmes cenšas attīstīt biznesa inkubatoros un citās līdzīgās programmās.

Jauno grantu sistēmas modeli plānots ieviest līdz nākamā akadēmiskā gada sākumam – 2018./2019. akadēmiskajā gadā.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!