Igaunijas valdība iedzīvotājiem palīdzēs finansēt elektromobiļu iegādi

Igaunijas valdība iedzīvotājiem palīdzēs finansēt elektromobiļu iegādi

Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu izmešu samazinājums ir globāls mērķis, kuru īstenot solīti pa solīti cenšas lielākā daļa pasaules valstu. Kādā veidā tas tiek darīts, ir katras valsts pašas ziņā. Piemēram, Igaunijā videi kaitīgos gāzu izmešus centīsies būtiski samazināt, mudinot iedzīvotājus biežāk izvēlēties elektriskos transportlīdzekļus, daļēji finansējot to iegādi. Taču šāds piedāvājums balstīties uz dažiem būtiskiem noteikumiem.

Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu izmešu samazinājums ir viena no Igaunijas prioritātēm klimata jomā. Valsts mērķis līdz 2030. gadam ir par 70% samazināt gāzu izmešu daudzumu, salīdzinot ar to, kāds tas bija 1990. gadā. Tādējādi tas nebūtu lielāks par 12 tonnām izmešu gadā. Lai sasniegtu iecerēto, Igaunijas valdība izstrādājusi risinājumu, kas ilgtermiņā varētu veicināt videi krietni draudzīgāko elektromobiļu iegādi, līdztekus samazinot ar fosilo kurināmo darbināmo spēkratu īpatsvaru. Konkrētāk, Igaunijas Vides ministrija plāno maksāt 5000 eiro apmērā lielu subsīdiju ikvienam elektroauto pircējam.

Taču šāda veida atbalsts ietver vienu būtisku nosacījumu. Elektromobiļa īpašniekam nākošo četru gadu laikā jānobrauc vismaz 80 tūkstoši kilometru, turklāt kā minimums 80% no tiem jābūt veiktiem Igaunijas teritorijā. Ja šajā laika periodā neizdodas “savākt” nepieciešamo kilometru daudzumu, subsīdija 5000 eiro apmērā būs jāatmaksā.

Lai efektīvāk spētu izsekot līdzi un pārbaudīt, vai izpildīti nosacījumi subsīdijas saņemšanai, tās saņēmējam jāpiekrīt, ka viņa elektriskais spēkrats četrus gadus būs aprīkots ar GPS izsekošanas ierīci.

Jāpiebilst, ka -

līdzīgu sistēmu gāzu izmešu samazinājumam Igaunija bija ieviesusi arī laika periodā no 2011. līdz 2014. gadam.

Elektromobiļu pircējiem tolaik tika izmaksātas subsīdijas teju 11 miljonu apmērā. Atšķirība ir tā, ka šoreiz valsts izsniegtās subsīdijas noteikumu neizpildīšanas gadījumā elektrisko spēkratu īpašniekiem būs jāatmaksā.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!