IKT nozare Latvijā paceļ biznesu jaunā līmenī

IKT nozare Latvijā paceļ biznesu jaunā līmenī

Pareizi pielietotas tehnoloģijas īstajā vietā un laikā, bez šaubām, gan pašam uzņēmumam, gan biznesam sniedz ievērojamu pievienoto vērtību un jaunas iespējas tirgus iekarošanā un klientu piesaistē. IT uzņēmuma “Microsoft” vadītāja Baltijā Renāte Strazdiņa norāda, ka īpaši pamanāms esot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pielietojums biznesā, kas no datu vākšanas iespējām izaudzis līdz biznesa produktivitātes virzītājspēkam.

R. Strazdiņa uzsver, ka tieši šogad esot skaidri iezīmējusies tendence - IKT sniegtās iespējas tiek izmantotas ne tikai datu vākšanā un teorētiskos apsvērumos, bet jau reāli visai bieži pielietotas biznesa produktivitātes rīkos un mākslīgā intelekta risinājumos. Kā piemēru novērojumam par IKT aizvien ciešāku integrāciju biznesa procesos Microsoft vadītāja Baltijā min kompānijas sadarbības partneru ieviesto praksi. Piemēram,

Squalio, Dots, Tilde un citi uzņēmumi jau šodien attīsta datos balstītus risinājumus personāla, biznesa procesu vadībā un citās jomās.

Bez lielākas IKT iesaistes uzņēmumos R. Strazdiņa norāda uz vēl vienu tendenci, kas arīdzan kļuvusi aktuāla un nostiprinājusies tieši šogad. Aizvien biežāk uzņēmumi koncentrējas uz efektīvas, attālinātas sadarbības vides ieviešanu un izmantošanu ikdienā. Viņa uzsver, ka šī tendence savu uzvaras gājienu organizāciju vidē turpinās arī nākošgad, jo elastīgums un reakcijas ātrums, ko sagaida kā biznesā, tā valsts pārvaldē, tikai paātrināsies.

Renāte Strazdiņa kā būtisku sasniegumu Latvijā min izrāvienu mākslīgā intelekta pielietojumā gan valodas, gan datorredzes jomā. Šajā sakarā viņa norāda uz panākumiem bagāto valodu tehnoloģiju uzņēmumu “Tilde”, kas mākslīgo intelektu pārvērš rīkos, kuri palīdz kā saglabāt valodas, tā arī nes Latvijas vārdu pasaulē. Arī citi Latvijas uzņēmumi un valsts pārvaldes iestādes cenšas neatpalikt, komunikāciju otrpus ekrānam uzticot čatbotiem, kas kļūst par aizvien ierastāku sarunu biedru klientam, apmeklējot mājaslapu.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!