Jelgavā 15. septembrī notiks "Viedpilsēta jeb Smart City" tematikai veltīta konference

Jelgavā 15. septembrī notiks "Viedpilsēta jeb Smart City" tematikai veltīta konference

Mūsdienu centralizācijas, urbanizācijas un globalizācijas laikmets ievieš savas korekcijas kā cilvēku un uzņēmumu attīstībā, kustībā, tā arī vēlmēs un arvien augošās prasībās pret vidi, kurā dzīvot un strādāt. Kas ir Smart city koncepts? Ko tas ietekmē un kā to ieviest dzīvē? Ko no viedas pilsētvides iegūst pašvaldība, kā tā palīdz investoriem, uzņēmējiem un iedzīvotājiem? Par būtiskākajiem Smart city faktoriem diskutēsim konferencē, kurā pulcēsim gan pilsētu pārvaldes darbiniekus, pašvaldību vadītājus un uzņēmējus, tā arī Smart city koncepta ieviesējus un biznesa tehnoloģiju ekspertus. Prezentācijas, intervijas, diskusijas un pieredzes stāsti.

Konferenci atklās Juris Kabakovs, BiSMART vadītājs un pasākuma namatēvs Andris Rāviņš, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs, lai pasvītrotu tēmas nozīmīgumu un diskusijas nepieciešamību. Ar prezentāciju par Viedo pilsētu un tās galvenajiem veiksmes faktoriem, konferenci iesāks Dr.dat. Baiba Apine, PwC Biznesa vadības konsultāciju direktore, savukārt, par reālo situāciju un jau paveikto Smart city ieviešanā, pieredzē dalīsies Gints Reinsons, Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra vadītājs. Tupinājumā Latvijas Mobilais Telefons pārstāvis ieskicēs IoT (Internet of Things jeb lietu internets) viedai pilsētai un pastāstīs pat pašvaldības komunikācijas rīkiem, kas nepieciešami informētības un lojalitātes celšanai iedzīvotāu un uzņēmēju vidū. Jelgavas uzņēmējs Ervīns Stūrmanis no Mikrokods, akcentēs ģeotelpisko datu infrastruktūras nozīmi Viedās pilsētas pārvaldībā, savukārt, FIMA lektors pastāstīs, cik būtiska nozīme Smart city konceptā ir inteliģentajiem transporta risinājumiem. Jautāta par elektrotīkla nozīmību viedas pilsētvides attīstībā, AS "Sadales tīkls" klientu direktore un valdes locekle Baiba Priedīte uzsver, ka " moderns, uz digitālām tehnoloģijām un risinājumiem balstīts elektrotīkls uzlabo elektroapgādes drošumu un kvalitāti, veicina kientu apmierinātības paaugstināšanu, nodrošina tehnoloģisko un industriālo nozaru izaugsmi, kā arī tautsaimniecības attīstību un valsts konkurētspēju kopumā", šo tēmu iztirzāsim arī konferences ietvaros.
Konferences noslēgumā vieslektors Bas Boorsma uzstāsies ar intriģējošu un pārsteidzošu tēmu "Ceļā uz jaunu digitālo ēru mūsu pilsētās", kuras ietvaros uzzināsim,

kas sagaida pilsētas tuvā un tālākā nākotnē - kā dzīvosim, ko patērēsim, kā komunicēsim un ko sagaidīsim no Smart city.

Konference klātienē pulcēs Latvijas pašvaldību vadītājus un nodaļu vadītājus, uzņēmējus un Smart city koncepta ekspertusun ieviesējus, savukārt, jebkuram interesentam būs iespēja vērot konferenci tiešsaistē sev ērtā ekrānā caur bismart.lv, straume.lmt.lv vai FaceBook.com plūsmā. 

Konferences programma ŠEIT

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!