Latvijas notāri rada viedos risinājumus nozares attīstībai

Latvijas notāri rada viedos risinājumus nozares attīstībai

Pēc Latvijas notariāta pārstāvju teiktā - hakatona Go2SmartNotary rīkošanas mērķis bija radīt jaunas idejas biznesa attīstībā, dizainā, programmēšanā, mārketingā, jurisprudencē, kas veicinātu turpmāku notariāta modernizāciju. Dalībai varēja pieteikties ar jau gatavu ideju, gan arī bez tās. Ideju ģenerēšana un realizācija notika grupās, kuras sacentās par inovatīvākā un noderīgākā rīka vai pakalpojuma radītāja titulu.

48 stundu ilgais hakatons nesa arī ievērojamus augļus, dalībniekiem radot inovatīvus risinājumus Latvijas notariāta attīstībai.

Pirmo vietu ieguva komanda, kurā bija apvienojušies gan notāri, gan IT guru. Viņu veikums rezultējās ar izstrādātu programmu, viedo palīgu notāram WILLI 4.0. 

Tas 10 sekunžu laikā pēc personas identifikācijas dokumenta fiksēšanas kamerā spēj apkopot visus pieejamos datus par šo personu, izmantojot visas iespējamās datu bāzes un reģistrus. Komandas kapteinis Agris Jaunpujēns, runājot par izstrādātā rīka WILLI 4.0 noderīgumu, uzsver, ka tas samazinātu to laiku, ko notārs online konsultācijā pavada klienta identitātes procesa noteikšanā. Pašreiz tās ir divas minūtes, taču WILLI 4.0 gudrais rīks šo laiku samazinātu līdz 10 sekundēm, kas, savukārt, ļautu vairāk laika veltīt pašai konsultācijai ar notāru.

Cita komanda izstrādāja risinājumu, kura mērķis ir mantojuma procesa digitalizēšana un automatizācija. Šis rīks ietver tādas funkcijas kā automatizētu mantinieku šķiras noteikšanu, automātisku iesaistīto pušu apzināšanu, automātisku mantojuma procesa uzsākšanu un citas komponentes.

Pēc Go2SmartNotary pārstāvju sniegtās informācijas – kopumā hakatonā tika pieteiktas 11 idejas, no kurām četras nokļuva līdz finālam. Komanda, kuras risinājums ieguva pirmo vietu, saņēma 1000 eiro naudas balvu. Pārējo vietu ieguvēji saņēma veicināšanas balvas.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!