Pētījums: Digitālā pratība Latvijā netiek līdzi interneta pārklājuma kvalitātei

Pētījums: Digitālā pratība Latvijā netiek līdzi interneta pārklājuma kvalitātei

Jaunākā Eiropas Savienības (ES) Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) rezultāti liecina par divām pretējām tendencēm Latvijā. Lai arī mūsu valstī ir pat ļoti labs interneta ātrums un platjoslas pārklājums ir virs ES vidējā, tas neiet kopsolī ar iedzīvotāju digitālo prasmju līmeni.  Šis ir kārtējais gads, kad Latvijas iedzīvotāju digitālā pratība pēc DESI indeksa novērtēta kā viena no zemākajām ES. 

Sākot ar pozitīvo, pārskatā norādīts, ka interneta pārklājums Latvijā ir ļoti spēcīgs, sasniedzot 93% (ES vidēji 87%). Teju jebkur (99% teritorijas) pieejams 4G pārklājums, un vērojams augsts gatavības līmenis 5G ieviešanai. Salīdzinoši labi rezultāti ir arī digitālo publisko pakalpojumu segmentā, Latvijai kopumā ierindojoties 10. vietā ES. Šo segmentu veido četri apakškritēriji - Latvija ir 6. vietā pēc e-pārvaldes lietotāju skaita, daļēji automātiski aizpildītu veidlapu izmantošanā un pakalpojumu pabeigšanā tiešsaistē. Tikmēr 18. vieta - atvērto datu izmantošanā. 

Sliktāki rezultāti ir iedzīvotāju digitālās pratības jomā. Aprēķināts, ka

kopumā tikai 43% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem ir pamata digitālās zināšanas un prasmes.

Salīdzinājumā ES šis rādītājs sasniedz 56%. Kopumā digitālo prasmju ziņā Latvija ierindojas 20. no 27. ES valstīm. 

Daļēji pozitīvi rezultāti ir par IKT speciālistu skaitu. Priecē tas, ka Latvija izceļas ar sieviešu - IKT speciālistu īpatsvaru, kas ir 23% (ES vidēji 19%). Taču joprojām uzņēmumi ļoti cītīgi meklē IKT speciālistus. Kopumā valstī šajā jomā nodarbināti vien 3,7% no visiem strādājošiem. 

Salīdzinoši diezgan bēdīgi ar tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu veicas Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). Sadaļā “Tehnoloģiju integrācija uzņēmumos” Latvija ierindojas 23. vietā. Līdz ar to vēl sliktāk šajā jomā sokas vien četrām ES valstīm.

Vismaz pamata digitālos risinājumus izmanto vien 42% MVU.

Tas nozīmē, ka pārējiem 58% Latvijas MVU tehnoloģijas biznesa procesos ir diezgan sveša lieta. Līdzīgi rezultāti ir saistībā arī ar mākoņrisinājumu lietošanu. 

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!