Poikāna nelegālā VID datu lejupielāde

Poikāna nelegālā VID datu lejupielāde

Valsts prezidents Raimonds Vējonis apžēlojis Ilmāru Poikānu jeb Neo, kurš tika notiesāts par komercnoslēpuma ziņu neatļautu iegūšanu no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS).

Lai gan Poikāns ar savu rīcību pārkāpis likumu, valsts prezidents uzsver arī sabiedrības ieguvumu – tikusi veicināta atklātība valsts pārvaldē un vairāk uzmanības tiek pievērsts valsts informācijas sistēmu drošībai.

Ilmārs Poikāns tika notiesāts par nelegālu datu lejupielādi no 2009.gada oktobra līdz 2010. gada februārim no VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas un datu nelikumīgu uzglabāšanu. Šie dati ietvēra kopumā 7 453 211 dokumentus ar juridisku un fizisku personu datiem. Bez šiem dokumentiem Poikāns neierobežotai lietošanai ieguva arī 250 VID EDS elektroniskos dokumentus. Šie dokumenti saturēja komercdarbībai svarīgu informāciju, kas ietvēra ziņas par bankas darbiniekiem, klientiem un sadarbības partneriem, no kuriem banka saņem preces un pakalpojumus.

Tika noskaidrots, ka Ilmārs Poikāns piekļuvi VID datiem nodrošinājis, kļūstot par EDS lietotāju un uzzinot par piekļūšanas kārtību deklarēšanas sistēmā. Šādi Poikāns parādīja nepilnību esamību VID sistēmā. Tas norāda uz to, ka nepieciešams uzlabot datu drošību, sekmīgu to pārvaldību. Kā arī datu piekļuvei nepieciešama stingrāka kontrole un uzraudzība.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!