Rīgā liek pamatus Eiropas globālās līderības plāniem mākslīgajā intelektā

Rīgā liek pamatus Eiropas globālās līderības plāniem mākslīgajā intelektā

No 26. līdz 28. jūnijam Rīgā notika Eiropā lielākais Lielo datu privātās un publiskās partnerības samits “BDV PPP Summit”. Tajā Eiropas Komisijas (EK) pārstāvji paziņoja par viena miljarda eiro investīciju piešķiršanu ik gadu (no 2021. līdz 2027. gadam) Eiropas mākslīgā intelekta pētniecībai un risinājumu attīstībai. Tika arī prezentēta stratēģija, kā Eiropai kļūt par globālu līderi, pateicoties publiskā un privātā sektora partnerībai (PPP).

Samitā tika apspriests, kā izveidot plašu Eiropas mēroga sadarbību mākslīgā intelekta jomā starp lieliem un maziem uzņēmumiem, jaunuzņēmumiem, pētniecības centriem un izglītības iestādēm. Šo partnerību veido Eiropas Lielo datu asociācija (BVDA), Robotikas tehnoloģiju asociācija (euRobotics) un Eiropas Komisija, kas bija arī galvenie samita organizētāji.

Atklāšanas runā ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edmunds Beļskis pastāstīja par Latvijas iniciatīvu gudrai lielo datu izmantošanai.

Latvija ir izvirzījusi mērķi kļūt par ar datiem vadītu valsti.

Lai to panāktu, jābalstās uz trim pīlāriem - datu demokrātija un pieejamība, iedzīvotāju iesaistes veicināšana un datu virzītas inovācijas publiskā un privātā sektora attīstība.

Samitā tika norādīts, ka viens no galvenajiem EK mērķiem ir spēcīgas datu ekonomikas izveidošana. Tā sasniegšanā no 2016. līdz 2020. gadam tiek ieguldīti vairāk nekā 2,5 miljardi eiro. Tā īstenošanai EK ir izveidojusi publisko un privāto partnerību ar industriju un akadēmisko sektoru. Nākamajā finansēšanas periodā (2021. - 2027. gadam) plānots fokusēties uz projektiem, kas izmanto lielos datus kopā ar mākslīgo intelektu. Ir būtiski palielināts finansējums pētniecībā un attīstībā.

EK datu politikas un inovāciju nodaļas datu izpētes un inovācijas sektora vadītājs Kimo Rossi norādīja, ka mākslīgajam intelektam ir milzīgs potenciāls Eiropas ekonomisko un sociālo problēmu risināšanā. Tāpēc jaunajā finansējuma periodā paredzēts būtiski palielināt tā finansējumu un ik gadu no ES budžeta piešķirt 1 miljardu eiro publiskās un privātās partnerības ietvaros. Tiek prognozēts, ka šis finansējums veicinās pat pieckārt lielākas investīcijas arī no privātā sektora.

Jaunajās programmās varēs pieteikties jebkurš Eiropas Savienībā reģistrēts uzņēmums vai pētniecības centrs.

Lai saņemtu atbalstu, projektos jāpiedalās vairāku valstu dalībniekiem un tiem jāiztur stingrs atlases konkurss. Tādā veidā tiks veicināta sadarbība Eiropas mērogā un Eiropas izcilība lielo datu un mākslīgā intelekta izmantošanā.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!