RTU piedalās Eiropas Tehnoloģijas universitātes veidošanā

RTU piedalās Eiropas Tehnoloģijas universitātes veidošanā

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir viena no astoņām Eiropas universitātēm, kas pieliks savu roku visai ambicioza plāna radīšanā – Eiropas Tehnoloģijas universitātes (ETU) izveidē. Norādīts, ka ETU modelis ietver vienotu un stipru Eiropas Savienības (ES) universitāšu aliansi, kurās tiks ieviesta vienota diplomu sistēma, vienlīdzīgi nosacījumi un prasības augstākās izglītības ieguvei.

Pēc Rīgas Tehniskās universitātes sniegtās informācijas - RTU šī plāna realizācijā iesaistījusies līdz ar septiņām citām ES universitātēm: Truā Tehnoloģiju universitāti no Francijas, Dublinas Tehnoloģisko universitāti no Īrijas, Sofijas Tehnisko universitāti no Bulgārijas, Kipras Tehnoloģiju universitāti, Darmštates Lietišķo zinātņu universitāti no Vācijas, Kluža-Napokas Tehnisko universitāti no Rumānijas un Kartahenas Politehnisko universitāti no Spānijas. 

Projekta, kura īstenošanai kopumā atvēlēti 6.25 miljoni eiro, iecere ir trīs gadu laikā izstrādāt un piedāvāt tehniskās un tehnoloģiju nišas vienotas un saliedētas Eiropas universitātes modeli, kas būtu ievērojami konkurētspējīgāks starptautiskā līmenī nekā katra no augstskolām atsevišķi. Būtiski, ka ETU veidošanā tiks izmantotas labākās augstāk minēto augstskolu prakses un piedāvātās iespējas.

Jaunais modelis paredz arī to, ka vismaz 50% RTU studentu būs jāgūst pieredze kādā no pārējām septiņām partneruniversitātēm.

Tāpat augstskolas cieši koordinēs savu darbību dažādos jautājumos, piemēram, ārzemju studentu rekrutēšanā.

RTU informē, ka kopumā paredzēts izveidot 41 Eiropas universitāti jeb universitāšu aliansi, ETA ir tikai viena no tām. Šo alianšu izveidē plānots iesaistīt kopumā 280 ES un citu valstu augstākās izglītības iestādes, Eiropas Komisijai sniedzot 287 miljonu eiro finansējumu.  

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!