Tehnoloģijām ir milzīgs potenciāls gudrākas nodokļu sistēmas izveidē

Tehnoloģijām ir milzīgs potenciāls gudrākas nodokļu sistēmas izveidē

Laikam ejot, aizvien sarūk to nozaru skaits, kurās iespējams iztikt bez tehnoloģiju sniegtajām  priekšrocībām. Arī nodokļi ir tā joma, kurā procesu paātrināšanai lieti noder viedāki risinājumi, taču, vai to ieviešanai esam gatavi? Uzņēmums PricewaterhouseCoopers (PwC) kopā ar Pasaules Banku izveidojuši pārskatu Paying Taxes 2019, kurā uzsvērts tehnoloģiju potenciāls nodokļu jomā.

Pārskatā tika apskatīta, pētīta un salīdzināta uzņēmējdarbības nodokļu sistēma 190 pasaules valstu ekonomikās.

Ziņojumā fokuss likts uz tehnoloģijām, piemēram, datu analītika, nodokļu programmatūras un to, kā šīs tehnoloģijas ietekmē un maina uzņēmējdarbības nodokļu saistību izpildi.

Secināts, ka uzņēmējdarbības nodokļu saistību izpildi negatīvā nozīmē būtiski ietekmē četri rādītāji – saistību izpildes laiks (vidēji 237 stundas), maksājumu skaits (vidēji 23,8 maksājumi), kopējā nodokļu un iemaksu likme un pēcdeklarēšanas indekss. Saistību izpildes laiks un maksājumu skaits ir tie rādītāji, kurus var būtiski samazināt, ieviešot tehnoloģijas, piemēram, 2004. gadā vidējais saistību laiks ir samazinājies par 84 stundām un vidējais maksājumu skats sarucis par 10 vienībām.

Apskatot to, kāds, ir piemēram, Baltijas valstu rādītājs par vidējo saistību izpildes laiku, jāsecina, ka tieši Latvijā laika gaitā tas nav piedzīvojis būtiskas izmaiņas – vidēji 169 stundas. Salīdzinoši abās pārējās valstīs saistību izpildes laiks ir krietni mazāks – Lietuvā 99 stundas, bet Igaunijā vien 50.

PwC Nodokļu nodaļas vecākā vadītāja Agate Zīverte, runājot par pārskata Paying Taxes 2019 iegūtajiem rezultātiem, norāda, ka tehnoloģijām ir būtiska loma nodokļu administrācijas un uzņēmuma darba efektivitātes uzlabošanā.

Tomēr jāņem vērā arī tas, ka nodokļu sistēmu uzlabotu ne vien tehnoloģijas, bet arī tas, ja šī sistēma būtu vienkārša, loģiska, labi organizēta un pareizi administrēta.

Pie šādiem nosacījumiem, savukārt, samazinātos ēnu ekonomikas apmēri.

Pārskatā arī tika norādīts, ka gadu gaitā virkne valstu ar tehnoloģiju palīdzību ir uzlabojušas savu nodokļu sistēmu, taču parādās arī ne tik veiksmīgi gadījumi. Atsevišķām valstīm viedāku nodokļu pārvaldības realizēšanu bremzē tādi faktori kā IT infrastruktūras trūkums un likumdošana.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!