Tendences viedas pilsētas un valsts attīstībā šodien un ko sagaidīt nākotnē

Tendences viedas pilsētas un valsts attīstībā šodien un ko sagaidīt nākotnē

Vieda pilsēta – mērķis, uz kuru tiecas lielākā daļa pasaules valstu. Ceļš līdz tam katrai valstij atšķirīgs, taču skaidrs ir viens – gudru, vienotu un digitālu valsti vienā dienā uzbūvēt nav iespējams. Šī bija tikai viena no atziņām, kas tika izteikta 30. aprīlī biznesa tehnoloģiju platformas BiSMART rīkotajā konferencē “Vieda pilsēta un valsts”. Tajā, pulcējot kuplu skatītāju loku gan klātienē, gan tiešsaistē, nozares eksperti dalījās savā redzējumā par globālo digitalizāciju, Latvijas un pasaules valstu progresu ceļā uz viedvalsti, kā arī norādīja par iespējamiem gudrajiem risinājumiem, kas dzīvi iedzīvotājiem padarītu vēl ērtāku un pārdomātāku.

Ar jaunākajām tendencēm viedo risinājumu pielietošanā valsts un pilsētas pārvaldē iepazīstināja PricewaterhouseCoopers biznesa vadības konsultāciju direktore Baiba Apine. Viņa pastāstīja par to, kas sagaidāms viedo pilsētu un viedās pārvaldības jomā, kādas ir tirgus tendences un kādā veidā uzņēmumi un organizācijas var palīdzēt inovācijām iekļūt arī Latvijā. Prognozes rāda, ka

viedo pilsētu risinājumu tirgus nākamajos gados ievērojami pieaugs, jau tagad ir piesātināts un uz ērtāku pilsētnieka dzīvi orientēts.

Taču pārvaldība un izglītība ir tās jomas, kur šos risinājumus rada un pielietos visvairāk - līdz 2022. gadam tās veidos divas trešdaļas viedpilsētu risinājumu tirgus.  

Intervijā savu viedokli par valsts pārvaldes digitalizēšanas procesu sniedza RISEBA docents un ekonomikas doktors Jurijs Spiridonovs. Pastāstot par to, cik, viņaprāt, digitāla ir Latvija, RISEBA docents norādīja, ka līdz tam vēl zināms ceļš ejams. Par to liecina, piemēram, valsts pārvaldes salīdzinoši lēnā pāreja uz digitāliem dokumentiem un elektroniskā paraksta risinājumu, secinot, ka valsts pārvaldībā vēl ir daudz vietas izaugsmei un inovācijām. Tika minēti arī labie piemēri, kas ļauj saprast, ka tehnoloģiju lietošana nemaz nav tik sarežģīta, piemēram, elektroniskais paraksts vai autentificēšanās internetbankā.

Par digitāliem un modernizētiem valsts un pašvaldību komunikācijas procesiem pastāstīja CSC Telecom valsts un pašvaldību sektora vadītāja Anželika Čiļimova. Viņa norādīja, ka mūsdienās dzīves ritms ļoti strauji mainās, jābūt pieejamam vairākās vietās vienlaikus, tāpēc liela nozīme ir komunikācijas risinājumiem. Latvijā šādi ir, piemēram, dažādi valsts portāli – Latvija.lv, e-paraksts, elektroniskās deklarēšanas sistēma. A. Čiļimova uzsvēra, ka viens no svarīgākajiem aspektiem, lai valsts pārvaldes pakalpojumi būtu kvalitatīvi, ir jaunu IT risinājumu ieviešana, nodrošinot efektīvākus, pieejamākus, lētākus pakalpojumus.

Ar viedas pilsētas risinājumiem skatītājus iepazīstināja Cisco klientu vadītājs Artūrs Kaulakāns. Runājot par tendencēm mūsdienu pilsētās, viņš norādīja uz pieaugošo urbanizāciju. Šis process nozīmē, ka pilsētai pieejamie resursi jāiegulda arvien gudrāk un pārdomātāk, piemēram, ieviešot viedo apgaismojumu, kas elektrības rēķinu var samazināt par trešdaļu. Daloties ar viedo pilsētu risinājumiem, tika minēta, piemēram, pilsēta Čehijā, kas izceļas ar savienoto autobusu risinājumu, nodrošinot laicīga sabiedriskā transporta kustību.

Tomēr līdz pilnīgākai Smart City koncepta attīstībai trūkst vienota platforma, kurā apvienot nepieciešamo informāciju.

Par inovācijām būvniecībā, konkrētāk, ilgtspējīgas būvniecības sertificēšanas sistēmām pastāstīja Pillar Management vecākā projektu vadītāja nekustamo īpašumu attīstības nodaļā Ludmila Bernšteine. Viņa norādīja, ka ilgtspējīga būvniecība ir diezgan jauna industrija. Tā ietver tādas nostādnes kā viedas pilsētvides un labās prakses veidošana, kā arī inovāciju integrācijas rīkus. Tāpat tika norādīts par to, kādām tad jāizskatās un jāfunkcionē ilgtspējīgas būvniecības sertificēšanas sistēmām. Runājot par ilgtspējīgu būvniecību, L. Bernšteine norādīja - Ilgtspējīga būvniecība ir viedas pilsētas veidošanas mehānisms.

Kā izpaužas globālā digitalizācija šodien, kādi ir Eiropas pilsētu risinājumi viedākām pārmaiņām un ērtākai pilsētnieka dzīvei, pastāstīja SAP EMEA vecākais direktors Thomas Kunert. Viņš sniedza ieskatu četru Eiropas pilsētu risinājumos, kuru pamatā izmantots lietu internets un lielie dati. Piemēram, Vācijas pilsēta Heidelberga izceļas ar atkritumu šķirošanas optimizāciju. Norvēģijas pilsētā Trondheimā viedās tehnoloģijas tiek izmantotas tiltu drošības palielināšanā. Satiksme Austrijā jau šodien ir pārdomāta un ērta, jo tur tehnoloģijas tiek izmantotas viedākai transporta regulācijai. Savukārt, Berlīnē pilsētas dzīvē lieliski integrējas risinājumi, kas palīdz laicīgi noteikt krīzes situācijas un veiksmīgāk optimizēt esošos resursus.

Mūsdienās informācijas drošības nodrošināšanai gan uzņēmumos, gan valsts iestādēs jāvelta aizvien vairāk resursu. Taču tieši darbinieki ir tie, kas bieži vien neapzināti pakļauj uzņēmumā esošos datus riskam. Par šo problēmu un kā to risināt pastāstīja Corporate Solutions grupas pārstāvis Rūdolfs Tonigs. Viņš norādīja, ka trešā daļa kompāniju neveic darbinieku apmācības datu drošības jomā, kas beigās var radīt tādas sekas kā uzņēmuma reputācijas iedragāšanu un sodu par drošības politikas neievērošanu. Runājot par šīs problēmas risinājumu, R. Tonigs norādīja uz darbinieku apmācībām gan klātienē, gan tiešsaistē un tuvāk pastāstīja par Corporate Solutions e-apmācību risinājumu Cloud Study.

Kāda ir digitālā veselība Latvijā un kā to stiprināt, atklāja BKUS klientu apkalpošanas nodaļas vadītājs Kaspars Grosu. Runājot par medicīnas attīstību Latvijā, viņā uzsvēra medicīnas sistēmas kūtro pāreju uz digitālizāciju -

Mēs joprojām dzīvojam pasaulē, kur 99% medicīnas ieraksti tiek uzglabāti papīra formāta.

Kā galveno iemeslu medicīnas lēnajai virzībai pretī digitalizācijai K. Grosu norādīja uz nepareizu datu vākšanu, kas tiek uzglabāti virknē dažādu sistēmu. Risinājums šīm un citām problēmām medicīnas sistēmā meklējams nekur citur kā viedajos risinājumos, piemēram, vienotā platforma visiem pacientu datiem, kam iespējams piekļūt jebkurā vietā un laikā.

Kādas ir viedtehnoloģiju tendences pilsētu attīstībai un kā tās ietekmē pašvaldību konkurētspēju, pastāstīja Bill.me vadības komandas loceklis un uzņēmumu efektivitātes eksperts Valērijs Sičovs.  Atbildot uz jautājumu, kas ir vieda pilsēta, V. Sičovs uzsvēra

Vieda pilsēta ir tāda, kas izmanto iegūto pieredzi un inovācijas, un svarīgi arī, lai paši uzņēmumi šajā pilsētā augtu.

Savukārt, konkurence ir viens no galvenajiem virzītājspēkam publisko uzņēmumu sektora attīstībā. Tika norādīts, ka konkurences radīšanā svarīga ir ne vien pakalpojuma kvalitāte, bet arī iedzīvotāju viedoklis. Komunikācija ir tā lieta, kur mēs nepievēršam nepieciešamo uzmanību - iedzīvotājiem jāsniedz informācija par norisēm pilsētā caur tiem kanāliem, caur kuriem viņi ir pieraduši.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!