Valsts sektora attīstība

Valsts sektora attīstība

Latvija šajā gadā ir 8. vietā starp Eiropas valstīm e-pakalpojumu un e-pārvaldes attīstībā.

Valsts sektora veiksmīgas darbības pamatā neatsveramu lomu mūsdienās ieņem IT nozare. Viedas valsts uzdevums ir ne tikai tehnoloģiju, bet arī sabiedrības integrācija valsts sektora attīstībā.

11. oktobrī notika BiSMART konference „Valsts sektora attīstība”, kurā klātienē piedalījās vairāk nekā 120 pašvaldību vadītāju, ministriju un citu valsts pārvaldes institūciju vadošais personāls, savukārt, tiešsaistē konferenci vēroja ap 5 000 interesentu. Konferences mērķis bija iepazīstināt konferences dalībniekus un skatītājus ar digitalizācijas progresu un IT tehnoloģiju nozīmi valsts sektora līmenī. Konferences gaitā nozares vadošie eksperti pastāstīja par informācijas un tehnoloģiju ietekmi valsts pārvaldē. Tika skaidrota digitalizācijas nozīme valsts sektora ietvaros, apzinātas jaunākās tehnoloģijas efektīgas valsts sektora attīstības nodrošināšanai, kā arī detalizētā veidā pastāstīts par iedzīvotāju lojalitātes platformas „Mana pilsēta” mērķiem un sniegtajām iespējām.

Jaunāko tehnoloģiju ienākšana mūsdienās vairs nenotiek tikai atsevišķu uzņēmumu ietvaros. Tā skar gandrīz ikvienu dzīves jomu, jo īpaši valsts sektoru. Valsts attīstība kļūst aizvien vairāk atkarīgāka no tās spējām tikt līdzi IT nozares radītajiem izaicinājumiem. Katras valsts izaicinājums ir arī prasme izmantot IT, lai risinātu valsts mēroga problēmas. Kā piemēru par tehnoloģiju veiksmīgu izmantošanu valsts mēroga problēmas novēršanā  var minēt Argentīnu. Argentīnas galvaspilsētā Buenosairesā ik gadu vērojams katastrofāls plūdu līmenis. Plūdu dēļ pilsētā dažādās vietās tika uzstādīti sensori, kuri mēra ūdens līmeni un identificē vietas, kas pakļautas vislielākajam plūdu riskam. Riska zonās esošās notekas aizvada ūdeni prom, tādējādi novēršot plūdus.

Bez jau pieminētajiem sensoriem plūdu novēršanā  valsts sektorā ienāk arī citi trendi. Kā viena no jaunākajām tendencēm tiek minēts digitālās sadarbības rīks Rainbow Cloud Services – hibrīdā komunikāciju platforma. Šī platforma veido neierobežotu mobilo sadarbību starp klientiem, darbiniekiem, sadarbības partneriem, biznesa aplikāciju, Internet of Things iekārtām vienotā digitālā darba vidē.  Rainbow Cloud Services veic tādas funkcijas kā datu drošības nodrošinājums, esošo investīciju saglabāšana, darba vides un darba procesu nomaiņa, kā arī, piemēram, digitāli apvieno uzņēmumu, kas atrodas dažādās lokācijās.

Kā vēl vienu tendenci Datakom valdes loceklis Jānis Čupriks min valsts pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju likumu - IKT.  Tā mērķis ir centralizēt datu centrus, pārvaldības mehānismus IT vidē. Sabiedrība no valsts pārvaldes sagaida efektīvu resursu izlietojumu, kvalitatīvus, pieejamus pakalpojumus, godprātīgu kalpošanu. Jānis Čupriks uzsver:

Populārākās profesijas, kas tiek pārstāvētas valsts pārvaldē, ir tieši tās, kas nākotnē IT procesu standartizācijas rezultātā „izmirs”. Tās ir, piemēram, grāmatveži, lietveži, projektu vadītāji un citi atbalsta personālu pārstāvošo profesiju pārstāvji.

Viedas valsts veiksmīga attīstība nevar notikt bez sabiedrības iesaistes. IT un sabiedrības kopdarbs var sniegt milzīgu ieguldījumu valsts pārvaldes un pakalpojumu veiksmīgā attīstībā. Sabiedrības iesaiste valsts sektora attīstībā ir tas aspekts, kuram vēl nepieciešams progress. Latvija šajā gadā ir 8.vietā starp Eiropas valstīm e-pakalpojumu un e-pārvaldes attīstībā. Kā vēl varētu mainīties e-pakalpojumu sniegšana, lai progress turpinātos? Atbildi uz šo jautājumu sniedza VARAM publisko pakalpojumu departamenta direktora vietnieks Gatis Ozols: „Progress nozīmē efektīvus procesus un klientu apkalpošanu, e-pakalpjumu pieejamību un lietojamību, sadarbību. Iedzīvotājus nepieciešams iesaistīt ne tikai pakalpojumu veidošanas, testēšanas, ieviešanas fāzē, bet arī sākot no pakalpojuma identificēšanas līdz definēšanas fāzei”.

Labs piemērs tam, ka iedzīvotāju iesaiste pakalpojumu veidošanā un attīstībā notiek, ir mobilā lietotne viedai pilsētvidei – „Mana pilsēta”. Šī lietotne pašreiz darbojas Valmierā un Siguldā. Lietotnes galvenie ieguvumi – augstāka iedzīvotāju lojalitāte, ērtāk sasniedzama pašvaldība, papildus atbalsts uzņēmējiem. Ar šīs aplikācijas palīdzību iedzīvotāji novērtē pašvaldības darbību. Produkta iespējas ietver aktualitāšu apzināšanu pilsētā, iedzīvotāju aptaujas, ierosinājumus, uzņēmēju piedāvājumus, pasākumu kalendāru, tūrisma attīstības tendences, kā arī iedzīvotāju ērtību uzlabošanu, ietverot, piemēram, e-pakalpojumus.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!