Programma

30. aprīlis

VIEDA PILSĒTA UN VALSTS

MŪSDIENĪGA VALSTS, PILSĒTA, ENERGOEFEKTIVITĀTE, BŪVNIECĪBA
RIGA ISLANDE HOTEL, ĶĪPSALAS IELA 2

Pieteikties

iNTRO
Vieda valsts –gudra, digitāla un vienota. Ir nepieciešama visaptveroša digitālā stratēģija, lai valsts, pilsēta vai pašvaldība ikvienam nodrošinātu pilnīgu un aktīvu līdzdalību sabiedrībā. Iekšējo procesu efektivizācija, datu drošība, e-pārvalde, vienotie reģistri, vieda infrastruktūra, fiziskā personu drošība, investīciju piesaiste, zīmolvedība. Kā pieaugošās urbanizācijas kontekstā pielāgoties mūsdienu pieprasījumam un attīstīt jaunās gudrās pilsētas? Gudra pilsēta ir viedas pilsētas attīstības vīzija, kas prasmīgi integrēs informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) un lietu interneta (IoT) tehnoloģijas, lai pārvaldītu pilsētas aktīvus. Energoefektīva būvniecība, atjaunojamā enerģija, viedie skaitītāji, IOT, infrastruktūras pielāgošana, energoefektivitātes rīki, “gudrās mājas” koncepta attīstīšana. Tās ir tikai dažas no modernas pilsētvides un viedas valsts aktuālajām tēmām, kas tiks apskatītas konferencē.

Mērķauditorija:
Valsts institūciju vadītāji, nodaļu vadītāji, pašvaldību vadītāji, izpilddirektori, attīstības vadītāji, pašvaldības iestāžu vadītāji, uzņēmumu vadītāji reģionos, uzņēmēji, kam interesē biznesa iespējas reģionos, pilsētu infrastruktūru attīstītāji, ārvalstu un vietējo investoru pārstāvji. Enerģētikas, siltumapgādes, ūdenssaimniecības, elektroenerģijas, gāzes, kurināmā un degvielas uzņēmumu īpašnieki, vadītāji un augstākais menedžments. Būvniecības, arhitektūras, nekustamo īpašumu attīstītāju uzņēmumu īpašnieki, vadītāji un augstākais menedžments.

Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!