Datu drošība un nākotnes darbaspēka ietekme uz HR nozari

Datu drošība un nākotnes darbaspēka ietekme uz HR nozari

10. maijā viesnīcā Islande Hotel Riga notika BISMART video konference, kuras tēma šoreiz bija HR jeb cilvēkresursu nozare. Konferencē tika runāts par datu drošības risinājumiem un veidiem, kā sevi un savu uzņēmumu pasargāt no kiberuzbrukumiem. Tā kā strauji tuvojas vispārējās datu aizsardzības regulas ieviešana, tad būtiski ir zināt, kā regula ietekmēs visu HR nozari, ietverot arī aspektu par darbinieku izglītošanu datu drošības jautājumos. Par šo un vēl citiem cilvēkresursu nozarē svarīgiem un aktuāliem jautājumiem tika diskutēts video konferencē „SMART HR”.

Par vispārējo datu aizsardzības regulu jeb GDPR, tās galvenajām nostādnēm un ietekmi uz HR pastāstīja Datakom inovāciju direktors Edijs Tanons. Nozīmīgs aspekts HR nozarē, par ko tika runāts - kādas ir darbinieku tiesības attiecībā uz GDPR. Lai datu regula uzņēmumā tiktu ieviesta veiksmīgi, nepieciešams arī nodrošinājums no IT puses. Kā piemēru var minēt nepārtrauktas konfidencialitātes nodrošināšana, ierobežota piekļuve datiem no uzņēmuma iekšienes un ārpuses. Svarīga ir arī regulāra darbinieku apmācība IT un datu drošības jomā. E. Tanons arī atzīmēja, kādas ir tipiskākās problēmas regulas ieviešanā un kā tās veiksmīgāk atrisināt.

Nākotnes darbaspēka četrus scenārijus iezīmēja PwC Mārketinga un komunikācijas vadītāja Evija Baula. Viņa uzsvēra, ka mūsdienu darba vidi vistiešāk ietekmē tehnoloģijas, demogrāfija, sociāli-ekonomiskie aspekti. Runājot par nākotnes tendencēm darba tirgū un cilvēkresursu nozarē, E. Baula iezīmēja četrus nākotnes darbaspēka scenārijus – četras atšķirīgas pasaules: sarkanā, zilā, zaļā un dzeltenā pasaule. Kaut arī šie scenāriji ir izteikti atšķirīgi savā starpā, tiem visiem ir arī kaut kas kopīgs:

Šajās pasaulēs galvenā lieta ir spēja pielāgoties, prasmes risināt problēmas, līderība, radošums – īpašības, kuras tik augstu novērtē mūsdienu darba devēji.

Kā pašam sevi apmācīt IT drošības jomā un kā to paveikt visefektīvāk, pastāstīja Corporate Solutions, IS drošības un veiktspējas grupas vadītājs Juris Šmits. Īsi ieskicējot situāciju Latvijā datu drošības jomā, J. Šmits komentē, ka liela daļa uzņēmumu nedara neko, lai palielinātu savu datu drošību un novērstu kiberuzbrukumus. Tā vietā, lai neko nedarītu, bet palielinātu savas zināšanas par IT drošību, ir klātienes un e-apmācības. Klātienes apmācībām ir daudz mīnusu, kurus arī uzskaitīja J. Šmits.

Labāka alternatīva tām ir e-apmācības, kas piedāvā katram lietotājam individuālu apmācības programmu ar dažādiem uzdevumiem un testiem, lai lietotājs ne tikai teorētiskā, bet arī praktiskā ceļā varētu novērtēt savas zināšanas par datu drošības jautājumiem.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113

SIA BiSMART
Reģ. Nr. 40203056850
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!