Viedie risinājumi ērtākam elektroenerģijas patēriņam

Viedie risinājumi ērtākam elektroenerģijas patēriņam

BiSMART video studijā viesojās AS „Sadales tīkls” klientu servisa attīstības direktore Elīna Jansone, kura pastāstīja par viedajiem elektroenerģijas pakalpojumiem, kurus sniedz AS „Sadales tīkls”.

AS „Sadales tīkls” augstu novērtē digitālo tehnoloģiju attīstību un to sniegtās priekšrocības, tāpēc labprāt arī savā pakalpojumu klāstā iekļauj elektroenerģijas viedos risinājumus. Kā viena no uzņēmuma prioritātēm ir uz digitālām tehnoloģijām balstīta viedā tīkla attīstība un modernizācija. Viedais tīkls sastāv no viedajiem elektroenerģijas skaitītājiem, attālināti vadāmiem jaudas slēdžiem, kā arī bojājumu vietu uzrādītājiem. Elīna Jansone arī uzsver, ka digitālās tehnoloģijas palīdz ātrāk gan noteikt bojājumu vietas, gan atjaunot elektroenerģijas piegādi.

Viens no AS „Sadales tīkls” digitālo tehnoloģiju ieviešanas redzamākajiem rezultātiem ir viedo elektroenerģijas skaitītāju uzstādīšana, kad novecojušos skaitītājus aizstāj ar jaunākās paaudzes jeb viedajiem skaitītājiem. 

2017. gada nogalē jau ap 400 000 klientiem, kas patērē 78% no visas elektroenerģijas Latvijā, ir uzstādi viedie elektroenerģijas skaitītāji. Līdz 2022. gadam ir plānots visiem AS „Sadales tīkls” klientiem uzstādīt viedos skaitītājus

Ievērojama priekšrocība, kas saistās ar viedo skaitītāju lietošanu, ir ērtības, jo skaitītāju rādījumi vairs nav jānodod, bet ir iespēja tiem sekot līdzi gan dienas, gan stundas griezumā klientu portālā, tādējādi samazinot savu elektrības rēķinu vai ieviešot kādus citus taupības pasākumus. Šāda funkcija lieti noder arī uzņēmumos ražošanas procesa plānošanā, kā arī iekārtu energoefektivitātes pārbaudīšanai.

Aktīvi tiek strādāts arī pie paša klientu portāla pilnveides. Jau šobrīd klientu portālā klientiem ir iespēja pieteikt sadales tīkla pakalpojumus tiešsaistē, iesniedzot pieteikumu, iegūt tehnisko informāciju par savu īpašumu, redzēt plānotos atslēgumus, kā arī iegūt informāciju par elektroenerģijas patēriņa datiem un grafikiem sev izvēlētajā periodā.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!