Jaunāko viedtālruņa aizsardzības rīku lietošana Latvijā nav populāra

Jaunāko viedtālruņa aizsardzības rīku lietošana Latvijā nav populāra

Attīstoties mobilajām iekārtām, ražotāji aizvien vairāk piedomā arī pie tik nozīmīgo aizsardzības funkciju klāsta, iestrādājot un dodot iespēju ierīces lietotājam pašam izvēlēties, kura drošības metode ērtāka. Taču šī gada martā veiktās aptaujas dati liecina, ka Latvijas iedzīvotāji nesteidzas ar drošības funkciju izmantošanu viedtālruņos un liela daļa izvēlas savu ierīci neaizsargāt.

Socioloģisko pētījumu kompānija Norstat pēc Samsung Electronics Baltics pasūtījuma veikusi Latvijas iedzīvotāju aptauju ar mērķi noskaidrot viedtālrunī esošo drošības funkciju lietošanas paradumus un tendences. Taču aptaujā iegūtie rezultāti parādīja salīdzinoši drūmu skatu – piektā daļa no visiem aptaujātajiem jeb 19% neizmanto nevienu no viedtālrunī piedāvātajām aizsardzības iespējām. Šeit gan jāpiebilst, ka liela daļa no tiem ir gados vecāki viedtālruņu īpašnieki. Piemēram, vecumā virs 40 gadiem statistika ir vēl drūmāka – vien puse šīs vecuma grupas respondentu izmanto savā viedtālrunī kādu no ražotāju piedāvātajām aizsardzības metodēm.

Apskatot iegūtos rezultātus par tendencēm viedtālruņu aizsardzības metožu izmantošanā, var secināt, ka 27% savu ierīci un tajā esošos datus padara drošākus ar PIN koda palīdzību. Vēl ceturtā daļa jeb 24% izmanto pirkstu nospieduma atpazīšanas funkciju. Savukārt 10% aptaujāto norādījuši, ka savā ierīcē esošos datus aizsargā ar figūras zīmējuma palīdzību.

Krietni retāk tiek izmantotas jaunākās ražotāju piedāvātās viedtālruņu aizsardzības metodes 

- sejas atpazīšana, ko izmanto 3%, un acs zīlītes skenēšana, ko savas ierīces aizsardzībai izmanto tikai 1% aptaujāto.

Jāsecina, ka lai arī cik ļoti ražotāji nenopūlētos ar jaunu un efektīvāku viedtālruņu drošības metožu radīšanu, liela daļa tomēr paliek pie jau ierastās aizsardzības ar PIN koda palīdzību vai arī ir parāk kūtri un skeptiski pret šādiem ierīces aizsardzības veidiem un izvēlas tos neizmantot vispār. 

Jāpiebilst, ka šajā aptaujā kopumā piedalījās vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotāju.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Izstāžu centrs Ķīpsala, Rīga
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!