Ministru kabinets paudis atbalstu Nacionālā kiberdrošības centra izveidei

Ministru kabinets paudis atbalstu Nacionālā kiberdrošības centra izveidei

Tehnoloģiju attīstība pavērusi plašākas iespējas arī kibernoziedzniekiem. Šobrīd par datu drošību ir jādomā vairāk nekā jebkad agrāk un savai personīgai informācijai jākļūst par acuraugu ikvienam. Ņemot vērā to, ka pēdējos mēnešus kiberuzbrucēju aktivitāte Latvijā ir palielinājusies un vairākas liela mēroga vietnes saskārušās ar kibernoziegumiem, Ministru kabinets paudis atbalstu Nacionālā kiberdrošības centra izveidei. 

Paredzēts, ka Nacionālais kiberdrošības centrs savu darbu sāks 2023. gada 1. janvārī. Tā galvenie mērķi būs uzlabot kiberdrošības pārvaldību, risināt dažādus izaicinājumus, kas saistīti ar atšķirīgu kiberdrošības līmeni valsts un pašvaldību iestādēs, kvalificēta personāla un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanu, kā arī Eiropas Savienības (ES) tiesību aktos noteikto funkciju veikšana kiberdrošības jomā. 

Savukārt ikdienā Nacionālais kiberdrošības centrs veiks tādus pienākumus kā Latvijas kiberdrošības stratēģijas izstrāde, nacionālās kiberdrošības politikas koordinācija un tās ieviešanas uzraudzība, valsts informācijas sistēmu attīstības projektu drošības prasību izvērtēšana, ES tiesību aktos noteikto kiberdrošības prasību izpilde, tostarp valsts funkcionēšanai būtisko un svarīgo vienību identificēšana un uzraudzība, kā arī kiberdrošības incidentu risināšana un valsts pārvaldes un plašākas sabiedrības informēšana par kiberdrošību.

Jāpiebilst, ka Nacionālais kiberdrošības centrs savus pienākumus pildīs Aizsardzības ministrijas (AM) vadībā un ietvers AM struktūrvienību, Informācijas tehnoloģiju incidentu novēršanas institūciju Cert.lv un papildu darbiniekus. 

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113

SIA BiSMART
Reģ. Nr. 40203056850
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!