Tet piedāvās kvantu risinājumu drošai datu pārraidei

Tet piedāvās kvantu risinājumu drošai datu pārraidei

Tehnoloģiju uzņēmums Tet strādā pie kvantu šifrēšanas projekta, lai izveidotu risinājumu drošai un neietekmējamai datu pārraidei uzņēmumiem un valsts iestādēm. Nākamo sešu mēnešu laikā uzņēmums turpinās testēt iekārtas, kvantu atslēgu pārraidi un datu šifrēšanu, bet pēc tam plānots apskatīt un testēt reālus scenārijus, kuri atbilst biznesa vajadzībām, pilotprojektam izraugoties finanšu un veselības nozares uzņēmumus.

Par Tet pilotprojekta dalībniekiem tiks izraudzīti uzņēmumi, kas saistīti ar finanšu un veselības pakalpojumu sniegšanu. Tet galvenais izpilddirektors Uldis Tatarčuks uzsver, ka veselības un finanšu jomas kvantu risinājumu testēšanai izraudzītas ar nolūku, jo kiberuzbrucējiem bieži vien interesē vēsturiski dati jeb tie dati, kuri jau ir saražoti.

Šādus datus, lai gan šobrīd nevar atšifrēt ar klasiskajiem datoriem, var uzkrāt un atšifrēt tad, kad būs pieejami kvantu datori, tāpēc ir svarīgi tos droši glabāt un sargāt jau šodien. 

Finanšu nozares asociācijas IT drošības darba grupas vadītājs Oskars Blumbergs norāda, ka industrijas tendences parāda aizvien izteiktāku virzību plašā mākoņrisinājumu izmantojumā, kas varētu būt veids, kā primāri tiks izmantota kvantu skaitļošana. Izmantotā šifrēšanas risinājuma izvēlē būtiski, lai tas ir plaši pārbaudīts, standartizēts un reāli pieejams attiecīgajā sistēmā.

Nacionālā veselības dienesta direktors Āris Kasparāns uzsver, ka veselības nozarē ir vairāki īpašās kategorijas dati, kam nepieciešama pastiprināta aizsardzība. Pirmkārt, būtiski ir aizsargāt programmas un sistēmas, kas, piemēram, aprēķina medikamentu devas. Otrkārt, pacientu personas datus. Liels izaicinājums ir nodrošināt drošību visās trešo pušu institūcijās, sākot ar mazajām ģimenes ārstu praksēm, beidzot ar lielākajām slimnīcām valstī. Kiberdrošības risinājumiem, viņaprāt, viennozīmīgi jābūt mērogojamiem un pielāgojamiem, piedāvājot atbilstošu risinājumu.

Strādājot pie kvantu risinājumu ieviešanas, Tet plāno veidot katrai nozarei un uzņēmumam atbilstošu piedāvājumu, līdzīgi kā tas ir šobrīd ar datu centriem un mākoņpakalpojumiem, kā arī pakalpojumu mērogot un eksportēt. U. Tatarčuks norāda, ka

pēdējo gadu pieredze darbā ar Ukrainas infrastruktūru ir ļāvusi mācīties par tīklu apdraudējumu veidiem un kritisko valsts datu aizsardzību.

Nacionālā drošība nav saistīta tikai ar militāro apbruņošanos, tikpat svarīga ir arī banku darbība un kiberdrošība. Kvantu šifrēšana, viņaprāt, ir nākotnes projekts, pie kura jāstrādā šodien, lai pēc iespējas ātrāk to varētu ieviest un izmantot valsts un uzņēmumu drošībai. 

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113

SIA BiSMART
Reģ. Nr. 40203056850
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!