Tehnoloģijas efektīvākam personāla atlases procesam

Tehnoloģijas efektīvākam personāla atlases procesam

Personāla atlase ir komplicēts process. Citreiz īstais ir jāizvēlas no simtiem līdzvērtīgu kandidātu vidus, bet citreiz uz nozīmīgu vakanci nav neviena paša piemērota kandidāta. Metožu, ar kuru palīdzību meklēt darbiniekus, ir daudz, taču tendence ir nepārprotama – ar personāla atlasi saistītie uzdevumi aizvien biežāk tiek veikti interneta vidē un tradicionālās metodes (kā darba sludinājumi laikrakstos) savu nozīmi pakāpeniski zaudē. Pēdējos gadu desmitos ir pieaugusi sociālo tīklu nozīme. Daži no tiem (kā LinkedIn) piedāvā pat darbinieku atlases iespējas, bet citi par sabiedriski aktīviem cilvēkiem ļauj uzzināt gandrīz visu – gan profesionālu un privātu informāciju, gan faktus, gan tenkas. Personāla atlases uzdevumu veikšana internetā ir samazinājusi attāluma ietekmi uz šo procesu – nepieciešamības gadījumā uzņēmumi šādā veidā var izvērtēt, uzrunāt un piesaistīt potenciālos darbiniekus, kuri tobrīd atrodas daudzu tūkstošu kilometru attālumā. Pieaugot pieejamās informācijas apjomam, aizvien aktuālāks kļūst jautājums, ko personāla atlases speciālistam ar to visu iesākt. Visus ar darbinieku piesaisti saistītos uzdevumus var paveikt, izmantojot zīmuli, papīru, e-pastu un vienkāršākās datorprogrammas, taču ierasto metožu izmantošanai ir vajadzīgs daudz laika, un tā palielina kļūdu rašanās iespējamību. Nepieciešamība pēc tehnoloģiju palīdzības jo lielāka kļūst tad, kad īsā laikā ir jāatlasa darbinieki vairākām vakancēm vai jārisina komplicēti personāla atlases uzdevumi.

Risinājums minētajām u. c. darbinieku atlasē sastopamajām problēmām ir vienkāršs – personāla atlases programmu izmantošana. Šādi īsā laikā ir iespējams apstrādāt plašu informācijas apjomu un samazināt kļūdu risku un subjektīvu faktoru ietekmi personāla atlases pirmajos posmos.

Tirgū tiek piedāvātas gan vispārējas personāla atlases programmas, gan programmas, kuras ir pielāgotas pasūtītāja vēlmēm. Latvijas personāla atlases tirgus nav ne liels, ne arī kādā citā ziņā 

Samazināt kļūdu risku un subjektīvu faktoru ietekmi

unikāls, tāpēc pie mums pārsvarā tiek izmantoti risinājumi, kuri ir pārbaudīti un atzīti par derīgiem citās valstīs. 

Viens no Ziemeļeiropas valstīs populārākajiem personāla atlases risinājumiem ir personāla atlases programma Visma EasyCruit. Visma Group jau daudzus gadus ir viens no reģionā pazīstamākajiem IT nozares uzņēmumiem, kurš piedāvā arī grāmatvedības, resursu uzskaites, norēķinu organizēšanas programmas u. c. tirgū pieprasītus produktus. Visma EasyCruit izmanto lielas organizācijas, kā arī vidēji un pat nelieli uzņēmumi visā Ziemeļeiropā, to vidū ir tādi plaši pazīstami uzņēmumi kā Rimi, SEB, Swedbank u. c. 

Visma EasyCruit atvieglo tā lietotāju darbu visos nozīmīgākajos personāla atlases posmos – palīdz sagatavot un publicēt sludinājumus, meklēt kandidatūras savā (Visma EasyCruit) datubāzē, grupēt kandidātus atbilstīgi izvirzītajiem kritērijiem, sazināties ar kandidātiem un kolēģiem, saskaņot un reģistrēt darba līgumus. Visma EasyCruit ļauj ērti veidot potenciālo darbinieku datubāzi, kura īpaši noderīga var būt uzņēmumiem, kuriem ir nepieciešams piesaistīt darbiniekus ar augstu kvalifikāciju vai īpašu specializāciju. 

EasyCruit analītikas risinājumi palīdz apkopot datus par pretendentu atbilstību, efektīvākajiem komunikācijas kanāliem u. c. rādītājiem un tādējādi nākamās atlases padarīt vēl efektīvākas. 

Ir pieņemts uzskatīt, ka pieprasījumu pēc personāla atlases programmām veido lielie un vidējie uzņēmumi un personāla atlases kompānijas, bet personāla atlases programmas var tikt izmantotas arī daļā mazo uzņēmumu (piemēram, IT jomā) un būtu lietderīgi palielināt tehnoloģiju lietojamību publiskā sektora darbinieku atlasē. 

Lielāku atdevi no personāla atlases programmu izmantošanas var gūt uzņēmumi ar augstu kadru mainību vai specifiskām prasībām pret potenciālajiem darbiniekiem. Lielākos uzņēmumos personāla atlases programmu izmantošana var ietaupīt kādu štata vietu, bet mazākos – personāla atlases speciālistam ļauj veikt plašāku darba apjomu ar lielāku pievienoto vērtību. 

Lai cik lojāli arī būtu par personāla atlasi atbildīgie uzņēmuma darbinieki, vienmēr pastāv iespēja, ka viņi var būt ieinteresēti kādu kandidātu pavilkt uz augšu, savukārt savam favorītam priekšā esošos (un tātad potenciāli spējīgākos) kandidātus pastumt lejup vai izslēgt no konkursa. Personāla atlases programmu izmantošana var padarīt procesu caurspīdīgāku un samazināt dažādu subjektīvu faktoru ietekmi uz darbinieku atlases procesu.

Problēmas, ar kurām uzņēmumi saskaras personāla atlases procesā, ir ļoti dažādas, un ir skaidrs, ka tehnoloģijas ne vienmēr spēj atrisināt visu, piemēram, programma nespēj izvērtēt to, cik nozīmīga ir bijusi potenciālā kandidāta loma viņa iepriekšējās darbavietas panākumos. Tehnoloģijas nespēj novērtēt arī to, vai kandidāta agrāk vadītais uzņēmums ir bankrotējis viņa pieļauto kļūdu rezultātā vai arī tā vadītājs gadiem ilgi ir darījis iespējamo un neiespējamo, lai sakārtotu jau sākotnēji neveiksmei nolemtu biznesu.

Lai kā noritētu personāla atlases process, galalēmums par speciālistu izvēli ir un būs jāpieņem uzņēmuma vadītājam. Viņa interesēs ir, lai potenciāli labākie risinājumi uz viņa galda nokļūtu pēc iespējas ātrāk un ceļam līdz tiem būtu nepieciešams pēc iespējas mazāks resursu (vispirms – naudas un darbinieku laika) patēriņš. Personāla atlases programmas var samazināt uzņēmuma speciālistiem veicamo administratīvo darbu apjomu, turklāt šos darbus paveic daudz precīzāk un ātrāk nekā cilvēki. Varbūt tieši tas ir veids, kā uzlabot uzņēmuma konkurētspēju? 

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!