Digitāla darbu vadība Sadales tīklam ļauj efektīvāk apsaimniekot elektrotīklu un ietaupīt 100 000 izdruku gadā

Digitāla darbu vadība Sadales tīklam ļauj efektīvāk apsaimniekot elektrotīklu un ietaupīt 100 000 izdruku gadā

AS "Sadales tīkls" ieviesusi jaunu digitālu rīku Utility to go (UTG) tehniskajiem speciālistiem, kuri nodrošina elektrotīkla tehnisko uzturēšanu un bojājumu novēršanu. Šajā lietotnē darbiniekiem ir pieejama informācija par aktuālo situāciju elektrotīklā un veicamajiem darbiem, ļaujot nepārtraukti sekot līdzi notikumiem tīklā un starp kolēģiem apmainīties ar nepieciešamo informāciju. Tādējādi tiek automatizēta virkne darbību, kas iepriekš bija veicamas manuāli, tērējot gan laika, gan papīra resursus tehnisko dokumentu izdrukai. Procesu digitalizācija ļauj operatīvāk koordinēt darbus un līdz ar to saīsināt gan plānotu, gan neplānotu elektroapgādes pārtraukumu ilgumu klientiem.

Ja iepriekš, lai apsekotu konkrētu elektrotīkla posmu, uz objektu līdzi bija jāved virkne izdruku ar nepieciešamajiem tehniskajiem datiem,

izmantojot UTG, darbinieki elektrotīkla stāvokli, katra elementa tehniskos datus un veicamos uzdevumus redz vienotā sistēmā, kas pieejama uz objektu līdzi paņemtā planšetdatorā vai citā mobilā viedierīcē.

Šis risinājums ir jūtami paaugstinājis uzņēmuma tīkla pārvaldības darbinieku mobilitāti, kas īpaši būtiski pandēmijas apstākļos, jo speciālisti var sākt darbu no mājām, bez vajadzības ierasties birojā pēc norādēm un vajadzīgajiem dokumentiem. UTG ir ievērojami uzlabojis un paātrinājis arī savstarpēju informācijas apriti, ļaujot uzņēmumam ietaupīt vairāk nekā 100 000 papīra izdruku un ap 28 000 sarunu minūšu gadā.

UTG lietotnē darbinieks redz reāllaika tīkla datus un nepieciešamības gadījumā var reaģēt ātrāk, piemēram, lai novērstu potenciālu avāriju vai kādu citu nelaimi. Ar UTG starpniecību elektrobīstamās situācijās darbinieks var uzreiz, bez citu kolēģu iesaistes, noteikt konkrētu elektroapgādes atslēgšanas vietu un slēdzi, tūlītēji novēršot potenciālu bīstamību. 

Sadales tīkla valdes loceklis un tehniskais direktors Raimonds Skrebs uzsver, ka UTG ieviešana ir būtiski mainījusi vairāk nekā 2/3 Sadales tīkla darbinieku ikdienu, dodot iespēju visam uzņēmumam kļūt digitālākam un efektīvākam. Šis rīks ļauj ātrāk paveikt darbus elektrotīklā, nodrošinot arvien stabilāku un kvalitatīvāku elektroapgādi klientiem. Kas nav mazsvarīgi, UTG palīdz arī mazināt ietekmi uz vidi, jo kopš tā izmantošanas krietni sarucis nepieciešamo papīra izdruku apjoms. Ja iepriekš darbi tika atzīmēti uz papīra izdrukām, tad pēc UTG ieviešanas visa elektrospeciālistam nepieciešamā informācija ir atrodama viedierīcē, vienā lietotnē. Turklāt visi dati reāllaikā atjaunojas un visu aktuālo informāciju var tūlītēji ievadīt lietotnē.

Ieviestais IT risinājums darbojas arī bezsaistes režīmā, kas ir svarīgi, strādājot vietās ar sliktāku interneta pārklājumu.

Tāpēc vajadzīgajai informācijai ir iespējams piekļūt no jebkuras vietas Latvijā.

Meklējot labāko risinājumu nepieciešamās sistēmas ieviešanai, Sadales tīkls veica tirgū pieejamo risinājumu izpēti, tostarp piedalījās pieredzes apmaiņas braucienos pie citiem sadales sistēmas operatoriem Šveicē, Igaunijā, Somijā. Pēc izpētes tika izvēlēts un Sadales tīkla vajadzībām pielāgots amerikāņu uzņēmuma Trimble piedāvātais risinājums UTG.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!