Latvija sper pirmo soli lieljaudas vēja parku izveidē un enerģētikas neatkarības iegūšanā

Latvija sper pirmo soli lieljaudas vēja parku izveidē un enerģētikas neatkarības iegūšanā

Politikas veidotāji, enerģētikas nozares spēlētāji un citi iesaistītie jau vairākus gadus diskutē par aktīvāku atjaunojamās enerģijas ražošanu un vēja parku izveidi. Līdz šim tas dažādu iemeslu, piemēram, finansējuma trūkuma, iedzīvotāju un pašvaldību pretestības dēļ tā arī palicis sarunu līmenī. Taču, ņemot vērā elektrības sadārdzināšanos, uzstādītos klimata mērķus un pēdējā laika notikumus saistībā ar Krieviju, valdība 22. februāra sēdē atbalstījusi Ekonomikas ministrijas (EM) ieceri virzīties pretī enerģētikas neatkarībai un sākt aktīvi būvēt vēja parkus.

Ziņots, ka Ministru kabinets 22. februarī konceptuāli atbalstījis EM priekšlikumu par steidzamu Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2030 mērķu izpildi un Latvijas enerģētiskās neatkarības stiprināšanu. Lai to paveiktu, plānots radīt lieljaudas vēja parkus, šo uzdevumu uzticot Latvenergo un Latvijas valsts meži. No šīm abām kapitālsabiedrībām plānots izveidot kopuzņēmumu, kas būs atbildīgs par vēja parku attīstību tuvāko piecu gadu laikā. 

Šobrīd Latvenergo jau aktīvi pēta iespējas būvēt vēja parkus un spēris pirmo praktisko soli, diskutējot ar vairākām pašvaldībām

- Aizkraukli, Balviem, Limbažiem, Ventspili un Ludzu, kur ir potenciālas iespējas šāda veida atjaunojamās enerģijas ražošanai. Notikušās sarunas vērtējamas kā veiksmīgas, Latvenergo arī saņemot ieteikumus no pašvaldību puses par vēja parku attīstīšanas atbalstu. 

Pēc sarunām ar pašvaldību pārstāvjiem nākamie soļi ietver novērtējumu par vēja parku ietekmi uz vidi, iesaistot ekspertus un veicot izpēti attiecīgajās teritorijās, kā arī iedzīvotāju izglītošana par šo atjaunojamās enerģijas ieguves veidu. Izvēloties vēja parku atrašanās vietu, jādomā, lai tie atstātu minimālu ietekmi uz vidi, iedzīvotājiem un būtiski nemainītu kopējo ainavu.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113

SIA BiSMART
Reģ. Nr. 40203056850
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!