RTU rada politikas simulācijas rīkus, lai iesaistītu iedzīvotājus energoefektivitātes lēmumu pieņemšanā

RTU rada politikas simulācijas rīkus, lai iesaistītu iedzīvotājus energoefektivitātes lēmumu pieņemšanā

Lai sasniegtu ambiciozos klimata mērķus, enerģētikā nepieciešamas strukturālas pārmaiņas, kas ietver arī iedzīvotāju lomas maiņu, viņiem kļūstot par aktīviem līdzdalībniekiem pārejā uz oglekļa mazietilpīgu sabiedrību. Tādēļ Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātnieki izstrādājuši modelēšanas instrumentus, lai iesaistītu iedzīvotājus energoefektivitātes lēmumu pieņemšanā un pārvarētu ēku oglekļa neitralitātes plaisu.

Par aktīviem nozares dalībniekiem iedzīvotāji kļūst, dibinot energokopienas un sadarbojoties enerģijas ražošanā, izmantojot atjaunojamos enerģijas avotus, un sadalē. Latvijas Zinātnes padomes projekta “Tilts uz oglekļa neitralitāti enerģijas kopienās: sociālās un humanitārās zinātnes satiekas ar enerģētikas pētījumiem” ietvaros izstrādāta spēle, kā arī politikas simulācijas rīks. Tie palīdzēs vienoties par kompromisiem attiecībā uz atjaunojamās enerģijas sistēmām un energoefektivitātes pasākumiem, parādīs, kā maksimāli palielināt atjaunojamo energoresursu ražošanu un samazināt enerģijas patēriņu.

Viena spēlētāja spēlē dalībnieki tiek aicināti veikt enerģijas taupīšanas, ražošanas un izmantošanas izvēles, lai sasniegtu pašu noteiktus mērķus savā ēkā. Piemēram, dalībnieki var izvēlēties, vai siltināt tikai nama ārsienas vai arī jumtu, pagrabu, mainīt logus, kādus siltināšanas materiālus izvēlēties un cik biezā kārtā tos likt. Viņiem dotas iespējas lemt, vai un kur uz ēkas un cik saules paneļus izvietot, vai izmantot siltumsūkni, vai izvēlēties elektroauto, vai izmantot tās arī kā enerģijas uzkrāšanas tehnoloģiju, lai līdzsvarotu elektrības ražošanas un patēriņa svārstības utt. Spēle ļauj novērtēt izvēļu ekonomisko ietekmi un izdevīgumu, salāgojot investīcijas ar iespējām tās atpelnīt.

Savukārt daudzu spēlētāju spēle piedāvā modelēt energokopienu, izveidojot virtuālu kvartālu, kas identisks reālajam. Kopienas dalībnieki vispirms nosaka mērķi, piemēram, panākt resursu ietaupījumu, kļūt videi draudzīgākiem utt., pēc tam izdara savas izvēles. Spēle rāda gan katra spēlētāja rīcības sekas un ieguvumus, izmaksas, sagaidāmo ietaupījumus, gan ietekmi uz kopienu. 

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113

SIA BiSMART
Reģ. Nr. 40203056850
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!