Sadales tīkls ar droniem apseko elektrolīnijas ar mērķi izveidot elektrotīkla digitālo dvīni

Sadales tīkls ar droniem apseko elektrolīnijas ar mērķi izveidot elektrotīkla digitālo dvīni

BiSMART partneris AS Sadales tīkls uzsācis pilotprojektu, kas ietver gaisvadu elektrolīniju apsekošanu ar bezpilota lidaparātiem jeb droniem ar mērķi ievākt datus, ko pēcāk analizēt elektrotīkla defektu fiksēšanai, kā arī izmantot uzņēmuma pārvaldītā elektrotīkla digitālā dvīņa izstrādei. Pilotprojekts tiek organizēts sadarbībā ar igauņu uzņēmumu Hepta Airborne, kas nodrošina nepieciešamās tehnoloģijas un programmatūru. 

Pilotprojektā izmantotie bezpilota lidaparāti veic gan elektrolīniju fotofiksācijas, gan arī noskenē tās, izmantojot aerolāzerskenēšanas tehnoloģiju (LIDAR sensori), kas ļauj ar augstu precizitāti noteikt arī veģetācijas apjomu aizsargjoslās un citas elektrotīkla apsekošanā būtiskas ģeotelpiskās detaļas. 

Būtiski, ka iegūtie dati ne vien ļauj fiksēt elektrotīkla tehnisko stāvokli un sākt darbu pie elektrotīkla digitālā dvīņa izveides, bet ilgtermiņā ļautu arī padziļinātāk izpētīt dažādu elektrolīniju defektu izcelšanās gaitu un cēloņus.

Pilotprojekts organizēts vairākos posmos – jūnijā īstenota noteiktu elektrolīniju apsekošana ar droniem, ievācot datus, bet līdz gada beigām norisināsies iegūto datu analīze un konkrēto elektrolīniju posmu digitālā dvīņa modelēšana.

Hepta Airborne biznesa attīstības vadītājs Elviss Straupenieks komentē, ka uzņēmums ir priecīgs sadarboties ar Sadales tīklu šajā projektā, lai kopīgi modernizētu elektrotīkla apsekošanas procesu Latvijā. Izmantojot dronus, ir iespējams izveidot elektrotīkla digitālo vēsturi, kas ir būtiski datu salīdzināšanai. Savukārt, izmantojot LIDAR 3D modelēšanu, var veikt precīzus mērījumus koku un krūmu apgriešanai elektrotīkla aizsargjoslas koridorā, kā arī fiksēt defektus, kuri ir redzami tikai no augšas. Tā rezultātā elektroenerģijas sadales operators var vēl efektīvāk pārvaldīt tīklu un operatīvāk prioritizēt nepieciešamos uzlabojumus. 

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113

SIA BiSMART
Reģ. Nr. 40203056850
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!